effect

10. Forum Rozwoju Mazowsza to dobra energia dla innowacji i gospodarki!

21 października 2019

Działalność i rozwój ENPROM-u jest ściśle związana z tym regionem.  To tu zyskujemy realne wsparcie, dofinansowania z funduszy unijnych na realizację innowacyjnych projektów, dzięki którym mamy swój wkład w rozwój regionu i zdobywamy rynki europejskie. Nasz udział w 10. Forum Rozwoju Mazowsza to zaprezentowanie naszego postępu w sektorze elektroenergetyki i wskazanie szansy biznesowego partnerstwa firmy, regionu i Unii Europejskiej.

Gości 10. Forum Rozwoju Mazowsza zaprosiliśmy do STREFY POSTĘPU, gdzie zaprezentowaliśmy:

·         jaki postęp poczyniliśmy jako firma,

·         jak działalność ENPROM-u wpływa na rozwój regionu i branży,

·         innowacyjne projekty zrealizowane dzięki wsparciu funduszy unijnych,

·         aktualną wiedzę na temat szansy biznesowego partnerstwa firmy, regionu i UE.

Nasz Prezes, Mariusz Targowski uczestniczył w debacie „Żółwie, gazele, tygrysy, czyli różne ścieżki rozwoju biznesu 15latU” wypowiadając się z perspektywy szefa średniej firmy, w kwestii finansowania i inwestowania w innowacje. Jego komentarz w tej sprawie przeczytacie tu – https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6590555605956612096.

Dziękujemy organizatorom i gościom, którzy odwiedzili nasze stoisko za spotkanie oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.

     

 

 

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV

30 czerwca 2020

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV. To strategiczna inwestycja dla rozwoju infrastruktury UE. Choć projekt był skomplikowany, spółka zrealizowała go na czas i w planowanym budżecie.

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”

31 marca 2020

Zostało potwierdzone dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu”. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 650 mln zł.

Nowoczesne, bezpieczne technologie zastąpiły wyeksploatowaną linię 110kV Krasnystaw – Rejowiec

16 marca 2020

Modernizacja linii 110kV na tym obszarze zgodnie z założeniami projektu rozpoczęła się w czerwcu 2019. Zakres prac obejmował demontaż starej linii, a następnie dostosowanie nowej linii do zmienionej temperatury pracy przewodów fazowych.