effect

Budujemy odpowiedzialnie – zawsze!

29 kwietnia 2020

Nasze przedsiębiorstwo jest bardzo istotne z punktu widzenia łańcucha dostaw i bezpieczeństwa operacji. Klientami, dla których obecnie pracujemy są m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Grupa PGE oraz Energa SA.

Dziękujemy naszym wszystkim pracownikom, którzy w tym trudnym czasie dzielnie troszczą się o to, aby energii w naszym kraju nie zabrakło.

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV

30 czerwca 2020

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV. To strategiczna inwestycja dla rozwoju infrastruktury UE. Choć projekt był skomplikowany, spółka zrealizowała go na czas i w planowanym budżecie.

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”

31 marca 2020

Zostało potwierdzone dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu”. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 650 mln zł.

Nowoczesne, bezpieczne technologie zastąpiły wyeksploatowaną linię 110kV Krasnystaw – Rejowiec

16 marca 2020

Modernizacja linii 110kV na tym obszarze zgodnie z założeniami projektu rozpoczęła się w czerwcu 2019. Zakres prac obejmował demontaż starej linii, a następnie dostosowanie nowej linii do zmienionej temperatury pracy przewodów fazowych.