z pierwszej linii

Nasza obecność to ogromna szansa dla lokalnej społeczności

Rozwój budownictwa elektroenergetycznego to istny poligon doświadczalny

Innowacyjny projekt ENPROM z dofinansowaniem NCBiR

Wakacyjny konkurs foto

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”