effect

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV

30 czerwca 2020

Polska firma połączyła systemy elektroenergetyczne Danii i Niemiec

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV. To strategiczna inwestycja dla rozwoju infrastruktury UE. Choć projekt był skomplikowany, spółka zrealizowała go na czas i w planowanym budżecie.

Polska spółka ENPROM właśnie zakończyła prace budowlane na transgranicznej linii wysokonapięciowej 400kV KASSØ-FRØSLEV, która łączy systemy elektroenergetyczne Danii i Niemiec. Inwestycja realizowana od maja 2019 r. zastąpiła linię 220kV i zwiększy zdolności przesyłowe pomiędzy oboma krajami blisko o połowę do 2500 megawatów. Aktualnie linia 400kV jest po odbiorach technicznych. Obiekt został załączony w dniu 24 czerwca.

– ENPROM był generalnym wykonawcą w tym projekcie. Jesteśmy dumni, że tak złożone prace budowlane udało się zakończyć w przewidzianym harmonogramie i budżecie. Dzięki zrealizowanemu odcinkowi sieci zielona energia wytwarzana przez turbiny wiatrowe w Danii będzie mogła dotrzeć do zakładów przemysłowych i obszarów o dużym zużyciu energii elektrycznej w Republice Federalnej Niemiec – powiedział Tomasz Sopel członek Zarządu ENPROM.

Strategiczna inwestycja dla Europy
Inwestycja zrealizowana przez polską spółkę ENPROM ma strategiczne znaczenie dla rozwoju infrastruktury całej Unii Europejskiej. Została uwzględniona na unijnej liście tzw. projektów wspólnego zainteresowania (PCI) i otrzymała finansowanie ze środków UE.
Prace wykonane przez ENPROM wzmocnią także bezpieczeństwo energetyczne i potencjał gospodarczy obu państw. Przepustowość dotychczasowej linii wynosiła 1500 MW w kierunku północnym i 1780 MW w kierunku południowym. Rozbudowa interkontektora jest częścią większego projektu modernizacji sieci przesyłowej w rejonie aglomeracji Hamburga i południowej części Danii.

Wyzwanie techniczne
Nowa dwutorowa linia napowietrzna 400kV ma 30 km i prowadzi z podstacji transformatorowej Kassø, położonej na zachód od Aabenraa, do granicy duńsko-niemieckiej. Fizyczne połączenie linii odbyło się na terytorium Niemiec. Realizacja projektu wymagała precyzyjnego planowania i ścisłego stosowania się do harmonogramu.

Nowo powstająca linia krzyżuje się trzykrotnie z trasą kolei oraz dwukrotnie przecina autostradę E45, a budowa była podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczył montażu i postawienia słupów rurowych typu Eagle Pylon. Łącznie ENPROM zamontował 88 słupów, a ich maksymalna wysokość miejscami sięgała 42 m. Drugi – obejmował montaż przewodów fazowych oraz odgromowych, a także OPGW wraz z izolacją i osprzętem.

Co istotne, zastosowano wysoką siłę naciągów przewodów, zgodnie z duńskimi standardami. Wpięcie przewodów po stronie niemieckiej wymagało uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz zostało zrealizowane pod nadzorem niemieckiego operatora przesyłowego TenneT.

Dalszy rozwój międzynarodowy
ENPROM prowadzi prace na liniach przesyłowych w Danii od 2016 r. w ramach umowy ramowej z tamtejszym operatorem Energinet. Jest również aktywny w Niemczech. Wcześniej modernizował linie elektroenergetyczne w Irlandii czy odpowiadał za budowę linii 400kV łączącej systemy elektroenergetyczne Polski i Litwy.

Nasze dotychczasowe doświadczenie możemy z powodzeniem wykorzystać w realizacji kontraktów w Europie Zachodniej. Tym bardziej, że w ramach europejskich inicjatyw, takich jak Zielony Ład czy Fundusz Odbudowy, spodziewamy się presji na poprawę zdolności przesyłowych europejskiej infrastruktury energetycznej. Na pewno realizacja inwestycji KASSØ-FRØSLEV wzmocni nasze szanse na ubieganie się o kontrakty tego typu we wszystkich krajach Unii – mówi Tomasz Sopel członek Zarządu ENPROM.

Nasza obecność to ogromna szansa dla lokalnej społeczności

29 września 2020

Prezentacja innowacyjnego projektu z zakresu budownictwa elektroenergetycznego na poligonie w Mszczonowie była okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy pomiędzy lokalnym samorządem i spółką ENPROM. To chwila ważna nie tylko dla warszawskiej firmy, ale również dla całej społeczności powiatu. Jak podkreślili samorządowcy, ściągają tu spektakularne inwestycje upatrując w nich szans na rozwój, planowanie przyszłości i zmianę na lepsze „małej Ojczyzny”. Dlatego już niedługo, partnerstwo ENPROM-u ze szkołami powiatowymi zapewni uczniom edukację, praktykę i miejsca pracy.

Rozwój budownictwa elektroenergetycznego to istny poligon doświadczalny

19 sierpnia 2020

Nasza firma realizująca szereg projektów badawczo-rozwojowych związanych z budową napowietrznych linii elektroenergetycznych w tym roku przechodzi do kolejnego etapu badań dotyczących nowego typoszeregu słupów energetycznych 400kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów. Testy prowadzone są przy aktywnym zaangażowaniu uczelni wyższych, a ich realizacja z laboratoriów przenosi się na zagraniczne poligony. To badania unikatowe na skalę światową, ponieważ są wykonywane na konstrukcjach słupów i fundamentach w skali 1:1.

Innowacyjny projekt ENPROM z dofinansowaniem NCBiR

22 lipca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania inwestycją. Jego wartość to prawie 18,5 mln zł.