Prace naciągowe na linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Realizowane przez nas prace naciągowe, były tylko częścią całej inwestycji, na którą składa się budowa ponad 120 km nowej linii 400kV. Stan infrastruktury sieci przesyłowej w województwie pomorskim i zachodniopomorskim nie zapewnia jej efektywnego funkcjonowania. Pomorskie jest jednym z największych importerów energii elektrycznej w Polsce – produkuje tylko 30% całkowitego zapotrzebowania na energię. W Zachodniopomorskiem sieć wymaga znaczących inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych.

Nowa linia, będąca inwestycją celu publicznego, jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Pomorza. Poprawi ona znacząco pewność dostaw energii w tym regionie, przez co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej Polski i jej mieszkańców.