Zakończenie modernizacji prawie 24 km jednotorowej linii 110 kV Biłgoraj – Szczebrzeszyn

Modernizacja odcinka Biłgoraj – Szczebrzeszyn rozpoczęła się jesienią 2018 roku, natomiast zakończyła 3 miesiące przed terminem. 7 miesięcy pracy na tym odcinku, to montaż 571 mb pali wielkośrednicowych, 86 słupów rurowych o maksymalnej wysokości 50 metrów, 72 km przewodów. Linia przebiega przez obszary terenów miejskich, wiejskich oraz obszary zalesione, w tym obszary Natura 2000. Na swojej trasie linia krzyżuje ulice, drogi powiatowe, wojewódzkie, kolej, cieki wodne w tym rzekę Wieprz, a także linie napowietrzne. Ze względu na specyficzne usytuowanie, zastosowano słupy pełnościenne rurowe o mniejszej zajętości terenu niż istniejące słupy kratowe.