effect

32 mln zł na badania i rozwój

05 marca 2019

ENPROM przeznaczy na działania B+R 32 mln zł, z czego ponad 22 mln zł uzyskała z dofinansowań. Dzięki środkom pozyskanym w ciągu ostatniego roku firma projektuje innowacyjne urządzenia i technologie, w tym m.in. nowe projekty słupów, urządzenie do ich podnoszenia czy automatyczny system do monitoringu infrastruktury krytycznej.

Budowa lub modernizacja linii to przedsięwzięcie, które z założenia ma poprawiać bezpieczeństwo i zwiększać dostęp do energii poprzez np. eliminowanie przerw w dostawie prądu na danym obszarze. Tu ważny jest nie tylko efekt końcowy, ale też cały proces wykonawczy, który dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt i technologie przebiega sprawnie i niemal niezauważenie dla odbiorców – mówi Mariusz Targowski, prezes zarządu ENPROM.

ENPROM opracowuje obecnie „Innowacyjny system zautomatyzowanego monitoringu infrastruktury krytycznej w zakresie linii elektroenergetycznych”, którego koszt wynosi 12,4 mln zł, z czego 8,6 mln zł pochodzi ze środków NCBiR.

Ponadto, ENPROM zaprojektuje i przetestuje innowacyjne urządzenie do podnoszenia słupów. Projekt, który wart jest 7,1 mln zł, uzyskał dofinansowanie ze środków NCBiR w kwocie 5,3 mln zł. Z tego samego źródła pochodzą fundusze  (6,7 z 9,5 mln zł) na nowe projekty słupów, w tym nowy typoszereg słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów. Z kolei ze środków Województwa Mazowieckiego współfinansowano „Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110kV”. Wartość tego projektu wynosi 3 mln zł, a kwota dofinansowania to 1,5 mln zł.

Inwestycje w nowe technologie podnoszą konkurencyjność usług firmy na polskim rynku, ale także zwiększają szanse na nowe kontrakty zagraniczne.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).