effect

32 mln zł na badania i rozwój

05 marca 2019

ENPROM przeznaczy na działania B+R 32 mln zł, z czego ponad 22 mln zł uzyskała z dofinansowań. Dzięki środkom pozyskanym w ciągu ostatniego roku firma projektuje innowacyjne urządzenia i technologie, w tym m.in. nowe projekty słupów, urządzenie do ich podnoszenia czy automatyczny system do monitoringu infrastruktury krytycznej.

Budowa lub modernizacja linii to przedsięwzięcie, które z założenia ma poprawiać bezpieczeństwo i zwiększać dostęp do energii poprzez np. eliminowanie przerw w dostawie prądu na danym obszarze. Tu ważny jest nie tylko efekt końcowy, ale też cały proces wykonawczy, który dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt i technologie przebiega sprawnie i niemal niezauważenie dla odbiorców – mówi Mariusz Targowski, prezes zarządu ENPROM.

ENPROM opracowuje obecnie „Innowacyjny system zautomatyzowanego monitoringu infrastruktury krytycznej w zakresie linii elektroenergetycznych”, którego koszt wynosi 12,4 mln zł, z czego 8,6 mln zł pochodzi ze środków NCBiR.

Ponadto, ENPROM zaprojektuje i przetestuje innowacyjne urządzenie do podnoszenia słupów. Projekt, który wart jest 7,1 mln zł, uzyskał dofinansowanie ze środków NCBiR w kwocie 5,3 mln zł. Z tego samego źródła pochodzą fundusze  (6,7 z 9,5 mln zł) na nowe projekty słupów, w tym nowy typoszereg słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów. Z kolei ze środków Województwa Mazowieckiego współfinansowano „Innowacyjne słupy linii elektroenergetycznych 110kV”. Wartość tego projektu wynosi 3 mln zł, a kwota dofinansowania to 1,5 mln zł.

Inwestycje w nowe technologie podnoszą konkurencyjność usług firmy na polskim rynku, ale także zwiększają szanse na nowe kontrakty zagraniczne.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.