effect

Badanie poligonowe nowego projektu słupa serii EN422:10 typu P i typu M3

21 maja 2018

Firma ENPROM  jako jedyna polska firma zaprojektowała nową serię słupów 400kV: EN422:10 zgodnie z aktualnymi normami. Prototypy słupów typu P i M3 pozytywnie przeszły badania poligonowe i zostaną wykorzystane do budowy dwóch linii 400kV Mikułowa – Czarna oraz Piła Krzewina – Plewiska. Powodzeniem zakończyło się badanie poligonowe nowego projektu słupa serii EN422:10 typu P i typu M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400kV. Celem badań firmy ENPROM była weryfikacja obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie. Test został wykonany na prototypie słupa w Hiszpanii prze firmę EUCOMSA, która posiada stosowne oprzyrządowanie i możliwości techniczne oraz dopuszczenia i certyfikaty w tym zakresie. Nowy projekt słupa zostanie wykorzystany przy budowie dwóch linii 400kV Mikułowa – Czarna oraz Piła Krzewina – Plewiska. Dotychczasową praktyką było adaptowanie dostępnych słupów zaprojektowanych na starą normę bez konieczności ich badania. Zmiana norm spowodowała konieczność stworzenia nowych projektów i przeprowadzenia badań wytrzymałościowych. Zakończone pozytywnie testy pozwolą nam przejść do kolejnego etapu prac związanych z budową linii, które są kluczowe na mapie przesyłowych linii w kraju. Z pewnością budowa nowej linii wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej już linii 400 kV – mówi Łukasz Nazimek, członek zarządu ENPROM Sp. z o.o. Inwestorem zamawiającym obu inwestycji są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Za realizację odpowiada konsorcjum IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. należąca do  IDS-BUD S.A. oraz ENPROM HVL Sp. z o.o. z grupy ENPROM.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.