effect

Badanie poligonowe nowego projektu słupa serii EN422:10 typu P i typu M3

21 maja 2018

Firma ENPROM  jako jedyna polska firma zaprojektowała nową serię słupów 400kV: EN422:10 zgodnie z aktualnymi normami. Prototypy słupów typu P i M3 pozytywnie przeszły badania poligonowe i zostaną wykorzystane do budowy dwóch linii 400kV Mikułowa – Czarna oraz Piła Krzewina – Plewiska. Powodzeniem zakończyło się badanie poligonowe nowego projektu słupa serii EN422:10 typu P i typu M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400kV. Celem badań firmy ENPROM była weryfikacja obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie. Test został wykonany na prototypie słupa w Hiszpanii prze firmę EUCOMSA, która posiada stosowne oprzyrządowanie i możliwości techniczne oraz dopuszczenia i certyfikaty w tym zakresie. Nowy projekt słupa zostanie wykorzystany przy budowie dwóch linii 400kV Mikułowa – Czarna oraz Piła Krzewina – Plewiska. Dotychczasową praktyką było adaptowanie dostępnych słupów zaprojektowanych na starą normę bez konieczności ich badania. Zmiana norm spowodowała konieczność stworzenia nowych projektów i przeprowadzenia badań wytrzymałościowych. Zakończone pozytywnie testy pozwolą nam przejść do kolejnego etapu prac związanych z budową linii, które są kluczowe na mapie przesyłowych linii w kraju. Z pewnością budowa nowej linii wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej już linii 400 kV – mówi Łukasz Nazimek, członek zarządu ENPROM Sp. z o.o. Inwestorem zamawiającym obu inwestycji są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Za realizację odpowiada konsorcjum IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. należąca do  IDS-BUD S.A. oraz ENPROM HVL Sp. z o.o. z grupy ENPROM.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.