effect

Budujemy świat jak należy!

14 lipca 2022

Czy czujesz wagę swojej pracy? Czy czujesz, że faktycznie tworzysz świat i sprawiasz, że życie innych ludzi – właśnie dzięki Tobie – staje się bardziej komfortowe? Jako spółka, mamy świadomość ogromnej odpowiedzialności za to, co robimy. Przede wszystkim chcemy wykonywać swoją pracę jak najlepiej: projektować, budować, modernizować, sięgać po nowe. Odpowiedzialność ta połączona jest z niezwykłą ekscytacją, rozwojem i ciągłym doskonaleniem. Dlatego, w naszej organizacji, tworzymy warunki, które pozwalają naszym pracownikom i klientom dzielić ten entuzjazm z nami! Jak to robimy?

„Budujemy odpowiedzialnie”. To nasze hasło przewodnie. Najważniejsze, że na każdym etapie naszej pracy robimy wszystko, aby te słowa wypełnić czynami. Dlatego w naszej organizacji wprowadziliśmy i skutecznie realizujemy zintegrowany system zarządzania oparty na międzynarodowych normach ISO. Jaki to ma wpływ na naszych pracowników, klientów, a nawet klimat naszej planety? O tym wszystkim przeczytasz w niniejszym artykule.

Enprom w ramach ISO

System zarządzania, który realizujemy w Enprom Sp. z o.o. służy do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Opiera się na trzech standardach ISO:

 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015,
 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015,
 • ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

System obejmuje całą organizację i ma zastosowanie między innymi podczas świadczenia usług w zakresie naszej działalności.

Jak dzięki ISO dbamy o jakość?

Kwestie dotyczące jakości określone są na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015. To właśnie dzięki zawartym w nim normom i wdrożeniu ich do spółki możemy stale i systematycznie zwiększać jakość naszych usług. Realizujemy to poprzez:

 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom klienta,
 • współpracę z solidnymi dostawcami, którzy spełniają wszystkie nasze wymagania,
 • realizację usług w wyznaczonym terminie,
 • zatrudnianie wykwalifikowanej o kompetentnej kadry oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji
 • angażowanie wszystkich pracowników w stałe poprawianie jakości na każdym poziomie organizacyjnym.

Takie usystematyzowane podejście do realizacji wskazanych założeń poprzez orientację na klienta, zaangażowanie pracowników, podejmowanie decyzji na podstawie uzyskanych w analizie informacji i zarządzanie relacjami sprawiają, że nasze działania realnie wpływają na zwiększenie zadowolenia klientów. Podejście to podwyższa zdolność naszych pracowników do ciągłego i stałego dostarczania usług, które spełniają oczekiwania i kontrahentów, a to przecież w konsekwencji buduje wysoką pozycję naszej spółki w branży.

Przyszłość naszego świata w kontekście działań Enprom.

Realizując nasze projekty robimy wszystko, aby na każdym etapie dbać o środowisko. Tylko dzięki zachowaniu odpowiedniej równowagi między rozwojem a przyrodą jesteśmy w stanie zadbać o Ziemię i jej klimat, tak, aby przyszłe pokolenia mogły jak najdłużej cieszyć się z dóbr które daje nam nasza planeta. Założenia te realizujemy poprzez stosowanie się do określonych norm prawnych, a w kontekście ISO do Normy Międzynarodowej ISO 14001:2015. To dzięki niej zapobiegamy i łagodzimy wpływ naszych działań na środowisko starannie analizując każdą sytuację, podejmowane działania i stale szukając alternatywnych rozwiązań. W codziennym działaniu:

 • zapobiegamy zanieczyszczeniom poprzez minimalizację ilości powstających odpadów: stałych, ciekłych oraz emisji CO2,
 • spełniamy wszystkie, mające zastosowanie w działalności Spółki, przepisów prawnych w dziedzinie środowiska oraz bierzemy pod uwagę wymagania innych zainteresowanych stron,
 • podnosimy wiedzę naszych pracowników poprzez informowanie o polityce Spółki w ochronie środowiska i odpowiednie programy szkoleniowe oraz motywujemy ich do prowadzenia pracy w sposób odpowiedzialny za środowisko.

Dzięki takiemu podejściu dbamy o zrównoważony rozwój i zachowanie równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Praca w branży elektroenergetycznej wymaga ogromnego zaangażowania. Praca na wysokościach, przy wysokich napięciach, w delegacjach, w krajach, w których normy różnią się od polskich sprawiają, że jesteśmy zobowiązani szczególnie dbać o bezpieczeństwo i komfort pracy naszych pracowników. Dlatego naszym priorytetem jest określenie i wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogą pojawić się na drodze realizacji projektów. Przyjęcie systemu zarządzania BHP i oparcie go o Normę Międzynarodową ISO 45001:2018 systematyzuje nam działania, których celem jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym. W podejmowanych przez spółkę krokach promujemy zdrowy styl życia, aktywność, ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, a także stałe doskonalenie w zakresie BHP. Poza tym:

 • stale ulepszamy warunki pracy,
 • zapobiegamy wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
 • stosujemy nowoczesne i bezpieczne technologie,
 • zapewniamy środki do realizacji polityki BHP,
 • prowadzimy komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie BHP,
 • cenimy i wykorzystujemy uwagi pracowników dotyczące poprawy stanu BHP i higieny pracy.

Dzięki wdrożonym procesom jesteśmy w stanie już we wczesnym stadium wykryć sytuacje stwarzające zagrożenia i – co najważniejsze – eliminować je w odpowiednim momencie.

Praca w dobrze funkcjonującej firmie

Certyfikaty, które posiadamy, mówią nam jak postępować w danych dziedzinach. Uzyskanie ich udowadnia, że spełniamy wymogi wpływające na wysoką jakość oferowanych przez nas usług. Wykazują również nasze zobowiązanie do pracy zgodnej z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także pod kątem dbania o środowisko. Jednocześnie pokazujemy, że jesteśmy rzetelnym partnerem handlowym i wykonawczym działającym zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jest to tez ważny wyznacznik naszej wartości jako firmy, dla wielu kontrahentów i klientów działających na światowych rynkach. Wysoka konkurencyjność i poprawa wizerunku firmy to jedne z wielu korzyści z posiadania certyfikacji ISO.

Na koniec – czym właściwie jest ISO

ISO, (International Organization for Standardization), to organizacja, która zajmuje się przygotowywaniem norm dotyczących jakości w wielu dziedzinach. Są one respektowane na całym świecie, ponieważ instytucja jest całkowicie niezależna od przedsiębiorstw i rządów. Jej celem jest tworzenie norm i zasad, które usprawniają między innymi funkcjonowanie firm, poprawę jakości, dbanie o środowisko czy o bezpieczeństwo i higienę pracy. Faktycznie normalizacja dotyczy ogromnej liczby sfer i obszarów rynku. Świadectwem jest fakt, że tylko do 2020 roku powstało 22000 międzynarodowych standardów i dokumentów!

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.