effect

Budujemy świat jak należy!

14 lipca 2022

Czy czujesz wagę swojej pracy? Czy czujesz, że faktycznie tworzysz świat i sprawiasz, że życie innych ludzi – właśnie dzięki Tobie – staje się bardziej komfortowe? Jako spółka, mamy świadomość ogromnej odpowiedzialności za to, co robimy. Przede wszystkim chcemy wykonywać swoją pracę jak najlepiej: projektować, budować, modernizować, sięgać po nowe. Odpowiedzialność ta połączona jest z niezwykłą ekscytacją, rozwojem i ciągłym doskonaleniem. Dlatego, w naszej organizacji, tworzymy warunki, które pozwalają naszym pracownikom i klientom dzielić ten entuzjazm z nami! Jak to robimy?

„Budujemy odpowiedzialnie”. To nasze hasło przewodnie. Najważniejsze, że na każdym etapie naszej pracy robimy wszystko, aby te słowa wypełnić czynami. Dlatego w naszej organizacji wprowadziliśmy i skutecznie realizujemy zintegrowany system zarządzania oparty na międzynarodowych normach ISO. Jaki to ma wpływ na naszych pracowników, klientów, a nawet klimat naszej planety? O tym wszystkim przeczytasz w niniejszym artykule.

Enprom w ramach ISO

System zarządzania, który realizujemy w Enprom Sp. z o.o. służy do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Opiera się na trzech standardach ISO:

 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015,
 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015,
 • ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

System obejmuje całą organizację i ma zastosowanie między innymi podczas świadczenia usług w zakresie naszej działalności.

Jak dzięki ISO dbamy o jakość?

Kwestie dotyczące jakości określone są na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015. To właśnie dzięki zawartym w nim normom i wdrożeniu ich do spółki możemy stale i systematycznie zwiększać jakość naszych usług. Realizujemy to poprzez:

 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom klienta,
 • współpracę z solidnymi dostawcami, którzy spełniają wszystkie nasze wymagania,
 • realizację usług w wyznaczonym terminie,
 • zatrudnianie wykwalifikowanej o kompetentnej kadry oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji
 • angażowanie wszystkich pracowników w stałe poprawianie jakości na każdym poziomie organizacyjnym.

Takie usystematyzowane podejście do realizacji wskazanych założeń poprzez orientację na klienta, zaangażowanie pracowników, podejmowanie decyzji na podstawie uzyskanych w analizie informacji i zarządzanie relacjami sprawiają, że nasze działania realnie wpływają na zwiększenie zadowolenia klientów. Podejście to podwyższa zdolność naszych pracowników do ciągłego i stałego dostarczania usług, które spełniają oczekiwania i kontrahentów, a to przecież w konsekwencji buduje wysoką pozycję naszej spółki w branży.

Przyszłość naszego świata w kontekście działań Enprom.

Realizując nasze projekty robimy wszystko, aby na każdym etapie dbać o środowisko. Tylko dzięki zachowaniu odpowiedniej równowagi między rozwojem a przyrodą jesteśmy w stanie zadbać o Ziemię i jej klimat, tak, aby przyszłe pokolenia mogły jak najdłużej cieszyć się z dóbr które daje nam nasza planeta. Założenia te realizujemy poprzez stosowanie się do określonych norm prawnych, a w kontekście ISO do Normy Międzynarodowej ISO 14001:2015. To dzięki niej zapobiegamy i łagodzimy wpływ naszych działań na środowisko starannie analizując każdą sytuację, podejmowane działania i stale szukając alternatywnych rozwiązań. W codziennym działaniu:

 • zapobiegamy zanieczyszczeniom poprzez minimalizację ilości powstających odpadów: stałych, ciekłych oraz emisji CO2,
 • spełniamy wszystkie, mające zastosowanie w działalności Spółki, przepisów prawnych w dziedzinie środowiska oraz bierzemy pod uwagę wymagania innych zainteresowanych stron,
 • podnosimy wiedzę naszych pracowników poprzez informowanie o polityce Spółki w ochronie środowiska i odpowiednie programy szkoleniowe oraz motywujemy ich do prowadzenia pracy w sposób odpowiedzialny za środowisko.

Dzięki takiemu podejściu dbamy o zrównoważony rozwój i zachowanie równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Praca w branży elektroenergetycznej wymaga ogromnego zaangażowania. Praca na wysokościach, przy wysokich napięciach, w delegacjach, w krajach, w których normy różnią się od polskich sprawiają, że jesteśmy zobowiązani szczególnie dbać o bezpieczeństwo i komfort pracy naszych pracowników. Dlatego naszym priorytetem jest określenie i wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogą pojawić się na drodze realizacji projektów. Przyjęcie systemu zarządzania BHP i oparcie go o Normę Międzynarodową ISO 45001:2018 systematyzuje nam działania, których celem jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym. W podejmowanych przez spółkę krokach promujemy zdrowy styl życia, aktywność, ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, a także stałe doskonalenie w zakresie BHP. Poza tym:

 • stale ulepszamy warunki pracy,
 • zapobiegamy wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
 • stosujemy nowoczesne i bezpieczne technologie,
 • zapewniamy środki do realizacji polityki BHP,
 • prowadzimy komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie BHP,
 • cenimy i wykorzystujemy uwagi pracowników dotyczące poprawy stanu BHP i higieny pracy.

Dzięki wdrożonym procesom jesteśmy w stanie już we wczesnym stadium wykryć sytuacje stwarzające zagrożenia i – co najważniejsze – eliminować je w odpowiednim momencie.

Praca w dobrze funkcjonującej firmie

Certyfikaty, które posiadamy, mówią nam jak postępować w danych dziedzinach. Uzyskanie ich udowadnia, że spełniamy wymogi wpływające na wysoką jakość oferowanych przez nas usług. Wykazują również nasze zobowiązanie do pracy zgodnej z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także pod kątem dbania o środowisko. Jednocześnie pokazujemy, że jesteśmy rzetelnym partnerem handlowym i wykonawczym działającym zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jest to tez ważny wyznacznik naszej wartości jako firmy, dla wielu kontrahentów i klientów działających na światowych rynkach. Wysoka konkurencyjność i poprawa wizerunku firmy to jedne z wielu korzyści z posiadania certyfikacji ISO.

Na koniec – czym właściwie jest ISO

ISO, (International Organization for Standardization), to organizacja, która zajmuje się przygotowywaniem norm dotyczących jakości w wielu dziedzinach. Są one respektowane na całym świecie, ponieważ instytucja jest całkowicie niezależna od przedsiębiorstw i rządów. Jej celem jest tworzenie norm i zasad, które usprawniają między innymi funkcjonowanie firm, poprawę jakości, dbanie o środowisko czy o bezpieczeństwo i higienę pracy. Faktycznie normalizacja dotyczy ogromnej liczby sfer i obszarów rynku. Świadectwem jest fakt, że tylko do 2020 roku powstało 22000 międzynarodowych standardów i dokumentów!

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).