effect

CIGRE, bo razem lepiej

19 kwietnia 2021

W ramach członkostwa należymy do jednego z komitetów badawczych, a dokładnie do CIGRE SCB2, który zajmuje się liniami napowietrznymi. Do naszych zadań należy uczestniczenie w sympozjach i konferencjach technicznych oraz współtworzenie broszur technicznych, z których korzystają specjaliści – producenci, operatorzy, wykonawcy i projektanci w naszej branży. Jeden z naszych ekspertów, Łukasz Nazimek, Dyrektor ds. Projektów, jest założycielem i liderem grupy roboczej WG B2.82 oraz współautorem publikacji, w których jako case studies pojawiają się nasze realizacje (np. m.in. modernizacja linii 110kV przy użyciu HTLS w broszurze nr 763 czy modernizacja linii 110kV Pątnów – Piotrków Kujawski w broszurze nr 792). Takie działania, jak te podejmowane w ramach CIGRE, nie tylko pozwalają utrzymać wysoki poziom techniczny wszelkich prac, co zwiększa także ich bezpieczeństwo, ale także gwarantują wymianę wiedzy i doświadczeń na wysokim, międzynarodowym poziomie. Dlatego właśnie #razemlepiej.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.