effect

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia. Przebudowany zostanie odcinek linii o długości 77 km. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2025 rok.

 „To pierwszy wspólny projekt realizowany w konsorcjum po przejęciu przez ENPROM części udziałów w spółce ELBUD Katowice w grudniu 2021 roku. Widać tym samym pierwsze efekty zakładanych przez nas celów współpracy – skuteczniejsze pozyskiwanie zamówień
i przyspieszenie wzrostu przychodów oraz krok w kierunku
rozwoju usług dla branży offshore” – wyjaśnia Prezes Zarządu Mariusz Targowski.

Umowa zawarta 30 marca 2022 roku z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi obejmuje m.in. podwyższenie słupów, budowę nowych układów uziemień, poprawę zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji słupów, regulację zwisów przewodów oraz utworzenie nowych relacji światłowodowych, zmianę kolejności faz, a także prace modernizacyjne
na stacjach elektroenergetycznych.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach projektu Implementation of Baltic Synchronisation Project Phase II, którego celem jest budowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej w Polsce, na Litwie, na Łotwie i w Estonii, mająca zapewnić bezpieczne zsynchronizowanie państw bałtyckich z obszarem Europy kontynentalnej. Wartość kontraktu wynosi kilkanaście milionów złotych.

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku ENPROM Sp. z o.o. stał się największym udziałowcem Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o., rozpoczynając tym samym ścisłe partnerstwo strategiczne.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.