effect

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia. Przebudowany zostanie odcinek linii o długości 77 km. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2025 rok.

 „To pierwszy wspólny projekt realizowany w konsorcjum po przejęciu przez ENPROM części udziałów w spółce ELBUD Katowice w grudniu 2021 roku. Widać tym samym pierwsze efekty zakładanych przez nas celów współpracy – skuteczniejsze pozyskiwanie zamówień
i przyspieszenie wzrostu przychodów oraz krok w kierunku
rozwoju usług dla branży offshore” – wyjaśnia Prezes Zarządu Mariusz Targowski.

Umowa zawarta 30 marca 2022 roku z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi obejmuje m.in. podwyższenie słupów, budowę nowych układów uziemień, poprawę zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji słupów, regulację zwisów przewodów oraz utworzenie nowych relacji światłowodowych, zmianę kolejności faz, a także prace modernizacyjne
na stacjach elektroenergetycznych.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach projektu Implementation of Baltic Synchronisation Project Phase II, którego celem jest budowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej w Polsce, na Litwie, na Łotwie i w Estonii, mająca zapewnić bezpieczne zsynchronizowanie państw bałtyckich z obszarem Europy kontynentalnej. Wartość kontraktu wynosi kilkanaście milionów złotych.

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku ENPROM Sp. z o.o. stał się największym udziałowcem Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o., rozpoczynając tym samym ścisłe partnerstwo strategiczne.

Enprom testuje fundamenty monopalowe

29 maja 2024

Właśnie zakończył się nagrodzony grantem NCBiR projekt badawczy.

Enprom projektuje słupy na rynek saudyjski

16 maja 2024

Dział Projektowy Enpromu przygotowuje projekty słupów dla 4-torowych linii 380 kV.

Enprom zbudował nową linię w technologii kompaktowej

06 maja 2024

Zakończyła się modernizacja linii 110 kV Sochaczew-Łowicz 1. Nową linią płynie już prąd.