effect

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia. Przebudowany zostanie odcinek linii o długości 77 km. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2025 rok.

 „To pierwszy wspólny projekt realizowany w konsorcjum po przejęciu przez ENPROM części udziałów w spółce ELBUD Katowice w grudniu 2021 roku. Widać tym samym pierwsze efekty zakładanych przez nas celów współpracy – skuteczniejsze pozyskiwanie zamówień
i przyspieszenie wzrostu przychodów oraz krok w kierunku
rozwoju usług dla branży offshore” – wyjaśnia Prezes Zarządu Mariusz Targowski.

Umowa zawarta 30 marca 2022 roku z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi obejmuje m.in. podwyższenie słupów, budowę nowych układów uziemień, poprawę zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji słupów, regulację zwisów przewodów oraz utworzenie nowych relacji światłowodowych, zmianę kolejności faz, a także prace modernizacyjne
na stacjach elektroenergetycznych.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach projektu Implementation of Baltic Synchronisation Project Phase II, którego celem jest budowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej w Polsce, na Litwie, na Łotwie i w Estonii, mająca zapewnić bezpieczne zsynchronizowanie państw bałtyckich z obszarem Europy kontynentalnej. Wartość kontraktu wynosi kilkanaście milionów złotych.

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku ENPROM Sp. z o.o. stał się największym udziałowcem Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o., rozpoczynając tym samym ścisłe partnerstwo strategiczne.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.