effect

ENPROM największym udziałowcem ELBUD Katowice./ENPROM the largest shareholder in ELBUD Katowice.

21 grudnia 2021

[english below]

Jubileuszowy rok X lat ENPROM kończymy ważną decyzją. 20 grudnia objęliśmy ponad 40% udziałów Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach stając się tym samym największym udziałowcem spółki. Transformacja polskiej energetyki stwarza dla nas ogromne szanse, na które musimy się odpowiednio wcześnie przygotować. Strategiczne partnerstwo pozwoli nam znacząco przyspieszyć wzrost przychodów oraz wspólnie, jeszcze skuteczniej pozyskiwać nowe zamówienia. Łączymy potencjały naszych firm, ponieważ chcemy stać się jeszcze bardziej konkurencyjni nie tylko na rynku polskim, zdominowanym obecnie przez podmioty powiązane z kapitałem zagranicznym, ale i na rynkach Europy Zachodniej.

W ramach współpracy będziemy dysponować przeszło 700 pracownikami. Do dyspozycji będziemy mieć łącznie zespół 160 projektantów. Nasze firmy bardzo dobrze uzupełniają się kompetencyjnie, dzięki czemu będziemy mogli podejmować się generalnego wykonawstwa najbardziej złożonych projektów, takich jak budowa i eksploatacja stacji obsługujących morskie farmy wiatrowe czy konstruowania innych elementów infrastruktury OZE.

Firmy ELBUD Katowice i grupa ENPROM w 2020 r. osiągnęły łącznie 300 mln zł przychodów, a portfel zamówień przekroczył miliard złotych.

***

We end the jubilee year of X years of ENPROM with an important decision. On 20 December we acquired over 40% of shares of Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetyczne ELBUD in Katowice, thus becoming the company’s largest shareholder. The transformation of the Polish energy sector creates great opportunities for us, which we must prepare for at an early stage.

Strategic partnership will allow both Polish entities to significantly accelerate growth in revenues and jointly, even more effectively, win new contracts. We are combining the potentials of our companies because we want to become more competitive not only on the Polish market, which is currently dominated by companies with foreign capital, but also on the markets of Western Europe. Within the framework of cooperation we will have over 700 people at our disposal. We will have a team of 160 designers at our disposal. Our companies complement each other very well in terms of competence, thanks to which we will be able to undertake general contracting of the most complex projects, such as the construction and operation of offshore wind farm service stations or the construction of other RES infrastructure elements. ELBUD Katowice and ENPROM Group companies in 2020 reached a total of PLN 300 million turnover and the order book exceeded one billion zlotys.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.