effect

ENPROM największym udziałowcem ELBUD Katowice./ENPROM the largest shareholder in ELBUD Katowice.

21 grudnia 2021

[english below]

Jubileuszowy rok X lat ENPROM kończymy ważną decyzją. 20 grudnia objęliśmy ponad 40% udziałów Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach stając się tym samym największym udziałowcem spółki. Transformacja polskiej energetyki stwarza dla nas ogromne szanse, na które musimy się odpowiednio wcześnie przygotować. Strategiczne partnerstwo pozwoli nam znacząco przyspieszyć wzrost przychodów oraz wspólnie, jeszcze skuteczniej pozyskiwać nowe zamówienia. Łączymy potencjały naszych firm, ponieważ chcemy stać się jeszcze bardziej konkurencyjni nie tylko na rynku polskim, zdominowanym obecnie przez podmioty powiązane z kapitałem zagranicznym, ale i na rynkach Europy Zachodniej.

W ramach współpracy będziemy dysponować przeszło 700 pracownikami. Do dyspozycji będziemy mieć łącznie zespół 160 projektantów. Nasze firmy bardzo dobrze uzupełniają się kompetencyjnie, dzięki czemu będziemy mogli podejmować się generalnego wykonawstwa najbardziej złożonych projektów, takich jak budowa i eksploatacja stacji obsługujących morskie farmy wiatrowe czy konstruowania innych elementów infrastruktury OZE.

Firmy ELBUD Katowice i grupa ENPROM w 2020 r. osiągnęły łącznie 300 mln zł przychodów, a portfel zamówień przekroczył miliard złotych.

***

We end the jubilee year of X years of ENPROM with an important decision. On 20 December we acquired over 40% of shares of Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetyczne ELBUD in Katowice, thus becoming the company’s largest shareholder. The transformation of the Polish energy sector creates great opportunities for us, which we must prepare for at an early stage.

Strategic partnership will allow both Polish entities to significantly accelerate growth in revenues and jointly, even more effectively, win new contracts. We are combining the potentials of our companies because we want to become more competitive not only on the Polish market, which is currently dominated by companies with foreign capital, but also on the markets of Western Europe. Within the framework of cooperation we will have over 700 people at our disposal. We will have a team of 160 designers at our disposal. Our companies complement each other very well in terms of competence, thanks to which we will be able to undertake general contracting of the most complex projects, such as the construction and operation of offshore wind farm service stations or the construction of other RES infrastructure elements. ELBUD Katowice and ENPROM Group companies in 2020 reached a total of PLN 300 million turnover and the order book exceeded one billion zlotys.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.