effect

ENPROM obecny podczas międzynarodowej konferencji CIGRE 2019

23 maja 2019

Łukasz Nazimek, członek Zarządu ENPROM, uczestniczył w międzynarodowej konferencji „CIGRE – IEC 2019 Conference on EHV and UHV (AC & DC)” w Hakodate w Japonii. Podczas spotkań grup roboczych CIGRE w gronie ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej prezentowaliśmy najnowsze osiągnięcia ENPROM w dziedzinie badań i rozwoju.

Konferencja, jak sama nazwa wskazuje „Extra High Voltage and Ultra High Voltage AC/DC” dotyczyła najwyższych napięć. Poruszano tematy zarówno dotyczące napowietrznych i kablowych linii przesyłowych prądu przemiennego i stałego, jak również stacji elektroenergetycznych, stabilności systemów energetycznych itp. W konferencji brali udział przedstawiciele komitetów Cigre: A2, A3,  B1, B2, B3, B4, C4 oraz D1. Wśród przedstawicieli i prelegentów konferencji zaleźli się specjaliści z dziedziny elektroenergetyki z całego świata. Jednym z elementów konferencji była wizyta na podstacjach elektroenergetycznych dwóch niezależnych połączeń HVAC/DC łączących dwie japońskie wyspy Hokkaido i Honsiu – podsumowuje Łukasz Nazimek.

Łukasz Nazimek od 2005 roku projektuje linie 110 kV, 220 kV i 400 kV, także dla zagranicznych inwestorów, m.in. z Wielkiej Brytanii. W ENPROM kieruje pracownią projektową. Jest członkiem CIGRE (International Council on Large Electric Systems) i zastępcą przewodniczącego komitetu KT80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, działającym przy PKN (Polskim Komitecie Normalizacyjnym). Autor licznych opinii, koreferatów i opracowań na temat budownictwa elektroenergetycznego, prelegent krajowych i zagranicznych konferencji.

 

 

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.