effect

ENPROM obecny podczas międzynarodowej konferencji CIGRE 2019

23 maja 2019

Łukasz Nazimek, członek Zarządu ENPROM, uczestniczył w międzynarodowej konferencji „CIGRE – IEC 2019 Conference on EHV and UHV (AC & DC)” w Hakodate w Japonii. Podczas spotkań grup roboczych CIGRE w gronie ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej prezentowaliśmy najnowsze osiągnięcia ENPROM w dziedzinie badań i rozwoju.

Konferencja, jak sama nazwa wskazuje „Extra High Voltage and Ultra High Voltage AC/DC” dotyczyła najwyższych napięć. Poruszano tematy zarówno dotyczące napowietrznych i kablowych linii przesyłowych prądu przemiennego i stałego, jak również stacji elektroenergetycznych, stabilności systemów energetycznych itp. W konferencji brali udział przedstawiciele komitetów Cigre: A2, A3,  B1, B2, B3, B4, C4 oraz D1. Wśród przedstawicieli i prelegentów konferencji zaleźli się specjaliści z dziedziny elektroenergetyki z całego świata. Jednym z elementów konferencji była wizyta na podstacjach elektroenergetycznych dwóch niezależnych połączeń HVAC/DC łączących dwie japońskie wyspy Hokkaido i Honsiu – podsumowuje Łukasz Nazimek.

Łukasz Nazimek od 2005 roku projektuje linie 110 kV, 220 kV i 400 kV, także dla zagranicznych inwestorów, m.in. z Wielkiej Brytanii. W ENPROM kieruje pracownią projektową. Jest członkiem CIGRE (International Council on Large Electric Systems) i zastępcą przewodniczącego komitetu KT80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych, działającym przy PKN (Polskim Komitecie Normalizacyjnym). Autor licznych opinii, koreferatów i opracowań na temat budownictwa elektroenergetycznego, prelegent krajowych i zagranicznych konferencji.

 

 

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.