effect

ENPROM z wyróżnieniem w konkursie ENERGETAB

18 września 2019

Cieszy nas wyróżnienie dla naszego projektu. Jest innowacyjny, a badania, które prowadziliśmy były jedynymi w Polsce. Gratuluję naszym ekspertom! ENPROM w gronie laureatów konkursu podczas ENERGETAB pojawia się już kolejny rok z rzędu, to tylko pokazuje, że cały czas jesteśmy w czołówce branży elektroenergetycznej, rozwijamy ją, zmieniamy na lepsze – skomentował wyróżnienie Mariusz Targowski, Prezes Zarządu firmy.

W trakcie największych w Polsce międzynarodowych targów energetyki i elektrotechniki ENERGETAB, podczas konferencji „Badania fundamentów i słupów w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-0789/17” eksperci firmy ENPROM: dr inż. Sławomir Labocha oraz mgr inż. Robert Czyż zaprezentują wyniki badań: serii innowacyjnych fundamentów monolityczno-prefabrykowanych, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych oraz serii słupów linii elektroenergetycznych 400 kV.
Celem projektu o wartości prawie 10 mln zł, realizowanego przez ENPROM, było przeprowadzenie m.in. prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowany został nowatorski typoszereg słupów energetycznych 400 kV oraz dostosowanych do nich fundamentów, dopuszczony do stosowania i wykorzystywany już przez firmę podczas budowy linii 400 kV Mikułowa – Czarna oraz Piła Krzewina-Plewiska.
W ramach projektu ENPROM zrealizował m.in. badania nowego typu fundamentu monolitycznego z elementami prefabrykowanymi, polegające na ocenie rzeczywistej nośności fundamentów oraz sprawdzeniu/potwierdzeniu prawidłowości stosowanych procedur obliczeniowych.
To całkowicie nowe rozwiązanie, pozwalające skrócić okres montażu dużych fundamentów, głównie pod słupy mocne na liniach 400 kV, co jest istotne przy budowie tych linii. Takie innowacyjne rozwiązanie do tej pory nie było stosowane na rynku, a same tego typu badania fundamentów w Polsce były wykonywane po raz pierwszy.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.