effect

Enprom zbudował nową linię w technologii kompaktowej

06 maja 2024

Zakończyła się modernizacja linii 110 kV Sochaczew-Łowicz 1. Nową linią płynie już prąd.

Do niedawna połączenie Sochaczew-Łowicz 1 było standardową napowietrzną linią 110 kV. Enprom zaprojektował i wybudował nową linię – jednotorową, ale projektowaną w gabarycie dwutorowym, aby w przyszłości możliwe było zawieszenie drugiego toru. Firma była też odpowiedzialna za prace planistyczne oraz pozyskanie praw do terenu. Zakres prac obejmował również demontaż wcześniej istniejącej linii i wycinkę drzew.
Odcinek napowietrzny linii, o długości ponad 3,5 km, to 12 kompaktowych słupów rurowych. Takie słupy dzięki zmniejszeniu odstępów elektroizolacyjnych są niższe i mniej ingerują w krajobraz. Linie kompaktowe umożliwiają też wyłączenie węższego pasa terenu. Te zalety stają się kluczowe przy budowie linii na gęsto zabudowanych terenach. Około 2,5 km linii, także w wysoko zurbanizowanym terenie, zbudowaliśmy w technologii kablowej. Tu także przepusty kablowe pozwalają ułożyć w przyszłości drugi tor. Kolidujące z nową linią odcinki dwóch napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV również zostały skablowane. Zarówno na odcinku napowietrznym, jak i kablowym Enprom zainstalował także połączenie światłowodowe.

 

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.