effect

ENPROM zmodernizuje linię Biłgoraj – Szczebrzeszyn

20 lipca 2018

ENPROM  przebuduje jednotorową linię 110 kV Biłgoraj – Szczebrzeszyn na odcinku 27,7 km. Wartość inwestycji wynosi 20,8 mln zł.

Modernizacja odcinka Biłgoraj – Szczebrzeszyn rozpocznie się na przełomie września i październik 2018 roku, a zakończenie prac planowane jest w sierpniu 2019 roku.  Jest to kontynuacja linii 110kV Szczebrzeszyn-Mokre, którą firma ENPROM zrealizowała na przełomie 2015 i 2016 roku.

 – Linia przebiega przez obszary terenów miejskich, wiejskich oraz obszary zalesione, w tym obszary Natura 2000. Na swojej trasie linia krzyżuje ulice, drogi powiatowe, wojewódzkie, kolej, cieki wodne w tym rzekę Wieprz, a także linie napowietrzne. Ze względu na specyficzne usytuowanie, zastosowane zostaną słupy pełnościenne rurowe o mniejszej zajętości terenu niż istniejące słupy kratowe – mówi Łukasz Nazimek, członek zarządu ENPROM Sp. z o.o.

Budowa pozwoli skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców oraz ograniczyć straty przesyłowe i koszty. Inwestycja realizowana jest na zamówienie PGE Dystrybucja Oddział Zamość.

 

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.