effect

Innowacyjny projekt ENPROM z dofinansowaniem NCBiR

22 lipca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania inwestycją – budową, czy modernizacją linii elektroenergetycznej – zgodną z metodologią BIM.

Projekt oparty o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i wykonawcy inwestycji, umożliwiając im pozyskiwanie bieżących informacji o zaawansowaniu prac, pozwoli na sprawne i niezawodne planowanie przebiegu inwestycji, a także błyskawiczną reakcję w przypadku zagrożenia realizacji.

 

Umowa na dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to zielone światło dla ekspertów z ENPROM na stworzenie zautomatyzowanego systemu do wspomagania procesu zarządzania inwestycją budowy i modernizacji linii elektroenergetycznej, wykorzystującego i analizującego dane z różnych źródeł, w tym pozyskanych dzięki wykorzystaniu bezzałogowców. System ten, wykorzystując algorytmy machine learning i artificial intelligence, będzie służył kompleksowemu zarządzaniu inwestycją od jej początku – od wsparcia planowania, prowadzenia i monitorowania postępu realizacji, aż do pomiarów końcowych inwestycji budowy i modernizacji linii elektroenergetycznych.

System będzie oparty na trzech filarach, rozpoczynając od zarządzania inwestycją, poprzez modele wspierające procesy logistyczne, rzeczywisty nadzór nad budową i eksploatacją linii oraz autonomiczne zbieranie danych przydatnych w każdym etapie realizacji inwestycji. System będzie stanowił innowację procesową i pozwoli osiągnąć założenia koncepcji Industry 4.0 oraz spełnić wymagania metodyki BIM.

Innowacja ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów, np. spółek skarbu państwa, poprzez umożliwienie im pozyskiwania bieżącej informacji o zaawansowaniu prac w projektach dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz naszego – wykonawców. Pozwoli na sprawne i niezawodne planowanie przebiegu inwestycji, a także błyskawiczną reakcję w przypadku zagrożenia realizacji – skomentował Mariusz Targowski, Prezes Zarządu ENPROM.

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat w badania i rozwój nowych technologii przy dofinansowaniu z NCBiR ENPROM zainwestował prawie 35 mln zł. Realizuje 4 projekty, które z założenia mają poprawiać bezpieczeństwo i zwiększać dostęp do energii, zapewnić inwestycjom elektroenergetycznym sprawny i niemal niezauważalny dla odbiorców przebieg, ale przede wszystkim są innowacyjne dla rozwoju energetyki, pozwalając firmie z najwyższą technologiczną jakością realizować projekty w Europie.

Dzięki innowacjom podnosimy konkurencyjność usług firmy na polskim rynku, ale także zwiększamy swoje szanse na nowe kontrakty zagraniczne. To gwarantuje rozwój w wielu obszarach. Projekt „Innowacyjny, zintegrowany system zarządzania inwestycją w zakresie obiektów liniowych z modułem kontrolno-pomiarowym zgodny z metodologią BIM”, który jest realizowany od początku maja 2020 r. przez kolejne 3 lata, to kolejny krok w tym kierunku – podsumował Mariusz Targowski.

Wartość projektu to prawie 18,5 mln zł.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.