effect

Innowacyjny projekt ENPROM z dofinansowaniem NCBiR

22 lipca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania inwestycją – budową, czy modernizacją linii elektroenergetycznej – zgodną z metodologią BIM.

Projekt oparty o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i wykonawcy inwestycji, umożliwiając im pozyskiwanie bieżących informacji o zaawansowaniu prac, pozwoli na sprawne i niezawodne planowanie przebiegu inwestycji, a także błyskawiczną reakcję w przypadku zagrożenia realizacji.

 

Umowa na dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to zielone światło dla ekspertów z ENPROM na stworzenie zautomatyzowanego systemu do wspomagania procesu zarządzania inwestycją budowy i modernizacji linii elektroenergetycznej, wykorzystującego i analizującego dane z różnych źródeł, w tym pozyskanych dzięki wykorzystaniu bezzałogowców. System ten, wykorzystując algorytmy machine learning i artificial intelligence, będzie służył kompleksowemu zarządzaniu inwestycją od jej początku – od wsparcia planowania, prowadzenia i monitorowania postępu realizacji, aż do pomiarów końcowych inwestycji budowy i modernizacji linii elektroenergetycznych.

System będzie oparty na trzech filarach, rozpoczynając od zarządzania inwestycją, poprzez modele wspierające procesy logistyczne, rzeczywisty nadzór nad budową i eksploatacją linii oraz autonomiczne zbieranie danych przydatnych w każdym etapie realizacji inwestycji. System będzie stanowił innowację procesową i pozwoli osiągnąć założenia koncepcji Industry 4.0 oraz spełnić wymagania metodyki BIM.

Innowacja ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów, np. spółek skarbu państwa, poprzez umożliwienie im pozyskiwania bieżącej informacji o zaawansowaniu prac w projektach dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz naszego – wykonawców. Pozwoli na sprawne i niezawodne planowanie przebiegu inwestycji, a także błyskawiczną reakcję w przypadku zagrożenia realizacji – skomentował Mariusz Targowski, Prezes Zarządu ENPROM.

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat w badania i rozwój nowych technologii przy dofinansowaniu z NCBiR ENPROM zainwestował prawie 35 mln zł. Realizuje 4 projekty, które z założenia mają poprawiać bezpieczeństwo i zwiększać dostęp do energii, zapewnić inwestycjom elektroenergetycznym sprawny i niemal niezauważalny dla odbiorców przebieg, ale przede wszystkim są innowacyjne dla rozwoju energetyki, pozwalając firmie z najwyższą technologiczną jakością realizować projekty w Europie.

Dzięki innowacjom podnosimy konkurencyjność usług firmy na polskim rynku, ale także zwiększamy swoje szanse na nowe kontrakty zagraniczne. To gwarantuje rozwój w wielu obszarach. Projekt „Innowacyjny, zintegrowany system zarządzania inwestycją w zakresie obiektów liniowych z modułem kontrolno-pomiarowym zgodny z metodologią BIM”, który jest realizowany od początku maja 2020 r. przez kolejne 3 lata, to kolejny krok w tym kierunku – podsumował Mariusz Targowski.

Wartość projektu to prawie 18,5 mln zł.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.