effect

Innowacyjny projekt ENPROM z dofinansowaniem NCBiR

22 lipca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania inwestycją – budową, czy modernizacją linii elektroenergetycznej – zgodną z metodologią BIM.

Projekt oparty o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i wykonawcy inwestycji, umożliwiając im pozyskiwanie bieżących informacji o zaawansowaniu prac, pozwoli na sprawne i niezawodne planowanie przebiegu inwestycji, a także błyskawiczną reakcję w przypadku zagrożenia realizacji.

 

Umowa na dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to zielone światło dla ekspertów z ENPROM na stworzenie zautomatyzowanego systemu do wspomagania procesu zarządzania inwestycją budowy i modernizacji linii elektroenergetycznej, wykorzystującego i analizującego dane z różnych źródeł, w tym pozyskanych dzięki wykorzystaniu bezzałogowców. System ten, wykorzystując algorytmy machine learning i artificial intelligence, będzie służył kompleksowemu zarządzaniu inwestycją od jej początku – od wsparcia planowania, prowadzenia i monitorowania postępu realizacji, aż do pomiarów końcowych inwestycji budowy i modernizacji linii elektroenergetycznych.

System będzie oparty na trzech filarach, rozpoczynając od zarządzania inwestycją, poprzez modele wspierające procesy logistyczne, rzeczywisty nadzór nad budową i eksploatacją linii oraz autonomiczne zbieranie danych przydatnych w każdym etapie realizacji inwestycji. System będzie stanowił innowację procesową i pozwoli osiągnąć założenia koncepcji Industry 4.0 oraz spełnić wymagania metodyki BIM.

Innowacja ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów, np. spółek skarbu państwa, poprzez umożliwienie im pozyskiwania bieżącej informacji o zaawansowaniu prac w projektach dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz naszego – wykonawców. Pozwoli na sprawne i niezawodne planowanie przebiegu inwestycji, a także błyskawiczną reakcję w przypadku zagrożenia realizacji – skomentował Mariusz Targowski, Prezes Zarządu ENPROM.

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat w badania i rozwój nowych technologii przy dofinansowaniu z NCBiR ENPROM zainwestował prawie 35 mln zł. Realizuje 4 projekty, które z założenia mają poprawiać bezpieczeństwo i zwiększać dostęp do energii, zapewnić inwestycjom elektroenergetycznym sprawny i niemal niezauważalny dla odbiorców przebieg, ale przede wszystkim są innowacyjne dla rozwoju energetyki, pozwalając firmie z najwyższą technologiczną jakością realizować projekty w Europie.

Dzięki innowacjom podnosimy konkurencyjność usług firmy na polskim rynku, ale także zwiększamy swoje szanse na nowe kontrakty zagraniczne. To gwarantuje rozwój w wielu obszarach. Projekt „Innowacyjny, zintegrowany system zarządzania inwestycją w zakresie obiektów liniowych z modułem kontrolno-pomiarowym zgodny z metodologią BIM”, który jest realizowany od początku maja 2020 r. przez kolejne 3 lata, to kolejny krok w tym kierunku – podsumował Mariusz Targowski.

Wartość projektu to prawie 18,5 mln zł.

Nasza obecność to ogromna szansa dla lokalnej społeczności

29 września 2020

Prezentacja innowacyjnego projektu z zakresu budownictwa elektroenergetycznego na poligonie w Mszczonowie była okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy pomiędzy lokalnym samorządem i spółką ENPROM. To chwila ważna nie tylko dla warszawskiej firmy, ale również dla całej społeczności powiatu. Jak podkreślili samorządowcy, ściągają tu spektakularne inwestycje upatrując w nich szans na rozwój, planowanie przyszłości i zmianę na lepsze „małej Ojczyzny”. Dlatego już niedługo, partnerstwo ENPROM-u ze szkołami powiatowymi zapewni uczniom edukację, praktykę i miejsca pracy.

Rozwój budownictwa elektroenergetycznego to istny poligon doświadczalny

19 sierpnia 2020

Nasza firma realizująca szereg projektów badawczo-rozwojowych związanych z budową napowietrznych linii elektroenergetycznych w tym roku przechodzi do kolejnego etapu badań dotyczących nowego typoszeregu słupów energetycznych 400kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów. Testy prowadzone są przy aktywnym zaangażowaniu uczelni wyższych, a ich realizacja z laboratoriów przenosi się na zagraniczne poligony. To badania unikatowe na skalę światową, ponieważ są wykonywane na konstrukcjach słupów i fundamentach w skali 1:1.

Innowacyjny projekt ENPROM z dofinansowaniem NCBiR

22 lipca 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania inwestycją. Jego wartość to prawie 18,5 mln zł.