effect

Jesteś specjalistą ds. kadr i płac? Dołącz do naszego zespołu!

29 kwietnia 2019

Opis stanowiska:

 • administracja personalna: zatrudnianie pracowników, prowadzenie akt osobowych, zgłaszanie pracowników do ZUS, przygotowanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umów o pracę
 • ewidencja oraz rozliczanie czasu pracy
 • wynagrodzenia: naliczanie i weryfikacja zasiłków, składek ZUS, zaliczek na PIT i innych świadczeń pracowniczych
 • przygotowanie i weryfikacja list płac dla pracowników i umów cywilno-prawnych
 • raportowanie do ZUS, US, GUS, PFRON
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT, IFT)
 • zatrudnianie cudzoziemców, współpraca z urzędami w tym zakresie
 • współpraca w zakresie BHP, szkoleń i badań pracowników

Wymagania:

 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość programu Symfonia Kadry i Płace
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie, regularne pogłębianie wiedzy we wskazanych obszarach
 • znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego mile widziana

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • przyjazne środowisko pracy
 • szeroki program benefitów

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tanecznej 19C, 02-829 Warszawa. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy odo@enprom.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.