effect

Konieczna jest rozbudowa linii

15 grudnia 2018

Do wdrożenia projektu nowej polityki energetycznej konieczna jest rozbudowa linii przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnej w północnej Polsce – komentarz Mariusza Targowskiego, prezesa zarządu firmy ENPROM

Uruchomienie 8-10 GW z morskich farm wiatrowych oznacza dla Polski całkowite przemodelowanie polityki energetycznej kraju. Do wdrożenia projektu nowej polityki konieczna jest rozbudowa linii przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnej w północnej Polsce. W praktyce oznacza to wybudowanie kilkunastu nowych linii najwyższego oraz wysokiego napięcia w pasie nadmorskim do 2030 roku.

Założenia projektu Polityki Energetycznej Polski dotyczące budowy morskich farm wiatrowych są z naszej perspektywy bardzo korzystne. Oznaczałoby to bowiem konieczność rozbudowy sieci linii energetycznych. Aktualna ilość sieci przesyłowych i dystrybucyjnych jest niewystarczająca, aby przesłać taką ilość energii wytworzonej przez siłownie wiatrowe offshore. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach nie pojawiły się nowe inwestycje w pasie nadmorskim, to wdrożenie tego projektu spowodowałoby konieczność całkowitego przemodelowania polityki energetycznej kraju.

Pozyskanie z morskich farm wiatrowych docelowo mocy 8-10 GW do 2030 roku oznacza konieczność wybudowania ponad tysiąca wiatraków na Bałtyku. Jest to możliwe do zrealizowania w ciągu 15 lat, pod warunkiem, że cały proces inwestycyjny i przetargowy zostanie znacznie przyspieszony. Na ten moment sieci przesyłowe najwyższych napięć w pasie nadmorskim nie są w stanie przesłać planowanej mocy.

W obecnej perspektywie do 2025 roku zaplanowane były dwie linie 400kV w północnej Polsce, z czego tylko jedna jest w trakcie budowy. Na drugą nie było jeszcze ogłoszonego przetargu, a średni czas realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem to ok. 6-10 lat. Przy takich planach rozwojowych energetyki odnawialnej na Bałtyku niezbędna jest rozbudowa sieci linii najwyższych napięć w rejonie pasa nadmorskiego w obszarze obecnych stacji Dunowo, Słupsk i Żarnowiec oraz rozbudowa sieci dystrybucyjnej.

Z naszej perspektywy rozwój morskich farm wiatrowych mógłby przynieść wiele korzyści m.in. środowiskowych, a także podnieść bezpieczeństwo energetyczne, dzięki rozbudowie sieci i dywersyfikacji źródeł energii. Pojawienie się sprecyzowanej i długofalowej polityki energetycznej w dużej mierze pozwoli zaplanować i przygotować spółkom dystrybucyjnym konkretne inwestycje z dużym wyprzedzeniem. Nie zmienia to jednak faktu, że w przedstawionym programie  inwestycje są niezwykle kapitałochłonne, ponieważ oprócz budowy farm niezbędne jest przygotowanie całej infrastruktury, której do tej pory nie było w planach.

Enprom testuje fundamenty monopalowe

29 maja 2024

Właśnie zakończył się nagrodzony grantem NCBiR projekt badawczy.

Enprom projektuje słupy na rynek saudyjski

16 maja 2024

Dział Projektowy Enpromu przygotowuje projekty słupów dla 4-torowych linii 380 kV.

Enprom zbudował nową linię w technologii kompaktowej

06 maja 2024

Zakończyła się modernizacja linii 110 kV Sochaczew-Łowicz 1. Nową linią płynie już prąd.