effect

Konieczna jest rozbudowa linii

15 grudnia 2018

Do wdrożenia projektu nowej polityki energetycznej konieczna jest rozbudowa linii przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnej w północnej Polsce – komentarz Mariusza Targowskiego, prezesa zarządu firmy ENPROM

Uruchomienie 8-10 GW z morskich farm wiatrowych oznacza dla Polski całkowite przemodelowanie polityki energetycznej kraju. Do wdrożenia projektu nowej polityki konieczna jest rozbudowa linii przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnej w północnej Polsce. W praktyce oznacza to wybudowanie kilkunastu nowych linii najwyższego oraz wysokiego napięcia w pasie nadmorskim do 2030 roku.

Założenia projektu Polityki Energetycznej Polski dotyczące budowy morskich farm wiatrowych są z naszej perspektywy bardzo korzystne. Oznaczałoby to bowiem konieczność rozbudowy sieci linii energetycznych. Aktualna ilość sieci przesyłowych i dystrybucyjnych jest niewystarczająca, aby przesłać taką ilość energii wytworzonej przez siłownie wiatrowe offshore. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach nie pojawiły się nowe inwestycje w pasie nadmorskim, to wdrożenie tego projektu spowodowałoby konieczność całkowitego przemodelowania polityki energetycznej kraju.

Pozyskanie z morskich farm wiatrowych docelowo mocy 8-10 GW do 2030 roku oznacza konieczność wybudowania ponad tysiąca wiatraków na Bałtyku. Jest to możliwe do zrealizowania w ciągu 15 lat, pod warunkiem, że cały proces inwestycyjny i przetargowy zostanie znacznie przyspieszony. Na ten moment sieci przesyłowe najwyższych napięć w pasie nadmorskim nie są w stanie przesłać planowanej mocy.

W obecnej perspektywie do 2025 roku zaplanowane były dwie linie 400kV w północnej Polsce, z czego tylko jedna jest w trakcie budowy. Na drugą nie było jeszcze ogłoszonego przetargu, a średni czas realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem to ok. 6-10 lat. Przy takich planach rozwojowych energetyki odnawialnej na Bałtyku niezbędna jest rozbudowa sieci linii najwyższych napięć w rejonie pasa nadmorskiego w obszarze obecnych stacji Dunowo, Słupsk i Żarnowiec oraz rozbudowa sieci dystrybucyjnej.

Z naszej perspektywy rozwój morskich farm wiatrowych mógłby przynieść wiele korzyści m.in. środowiskowych, a także podnieść bezpieczeństwo energetyczne, dzięki rozbudowie sieci i dywersyfikacji źródeł energii. Pojawienie się sprecyzowanej i długofalowej polityki energetycznej w dużej mierze pozwoli zaplanować i przygotować spółkom dystrybucyjnym konkretne inwestycje z dużym wyprzedzeniem. Nie zmienia to jednak faktu, że w przedstawionym programie  inwestycje są niezwykle kapitałochłonne, ponieważ oprócz budowy farm niezbędne jest przygotowanie całej infrastruktury, której do tej pory nie było w planach.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.