effect

Konieczna jest rozbudowa linii

15 grudnia 2018

Do wdrożenia projektu nowej polityki energetycznej konieczna jest rozbudowa linii przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnej w północnej Polsce – komentarz Mariusza Targowskiego, prezesa zarządu firmy ENPROM

Uruchomienie 8-10 GW z morskich farm wiatrowych oznacza dla Polski całkowite przemodelowanie polityki energetycznej kraju. Do wdrożenia projektu nowej polityki konieczna jest rozbudowa linii przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnej w północnej Polsce. W praktyce oznacza to wybudowanie kilkunastu nowych linii najwyższego oraz wysokiego napięcia w pasie nadmorskim do 2030 roku.

Założenia projektu Polityki Energetycznej Polski dotyczące budowy morskich farm wiatrowych są z naszej perspektywy bardzo korzystne. Oznaczałoby to bowiem konieczność rozbudowy sieci linii energetycznych. Aktualna ilość sieci przesyłowych i dystrybucyjnych jest niewystarczająca, aby przesłać taką ilość energii wytworzonej przez siłownie wiatrowe offshore. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach nie pojawiły się nowe inwestycje w pasie nadmorskim, to wdrożenie tego projektu spowodowałoby konieczność całkowitego przemodelowania polityki energetycznej kraju.

Pozyskanie z morskich farm wiatrowych docelowo mocy 8-10 GW do 2030 roku oznacza konieczność wybudowania ponad tysiąca wiatraków na Bałtyku. Jest to możliwe do zrealizowania w ciągu 15 lat, pod warunkiem, że cały proces inwestycyjny i przetargowy zostanie znacznie przyspieszony. Na ten moment sieci przesyłowe najwyższych napięć w pasie nadmorskim nie są w stanie przesłać planowanej mocy.

W obecnej perspektywie do 2025 roku zaplanowane były dwie linie 400kV w północnej Polsce, z czego tylko jedna jest w trakcie budowy. Na drugą nie było jeszcze ogłoszonego przetargu, a średni czas realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem to ok. 6-10 lat. Przy takich planach rozwojowych energetyki odnawialnej na Bałtyku niezbędna jest rozbudowa sieci linii najwyższych napięć w rejonie pasa nadmorskiego w obszarze obecnych stacji Dunowo, Słupsk i Żarnowiec oraz rozbudowa sieci dystrybucyjnej.

Z naszej perspektywy rozwój morskich farm wiatrowych mógłby przynieść wiele korzyści m.in. środowiskowych, a także podnieść bezpieczeństwo energetyczne, dzięki rozbudowie sieci i dywersyfikacji źródeł energii. Pojawienie się sprecyzowanej i długofalowej polityki energetycznej w dużej mierze pozwoli zaplanować i przygotować spółkom dystrybucyjnym konkretne inwestycje z dużym wyprzedzeniem. Nie zmienia to jednak faktu, że w przedstawionym programie  inwestycje są niezwykle kapitałochłonne, ponieważ oprócz budowy farm niezbędne jest przygotowanie całej infrastruktury, której do tej pory nie było w planach.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.