effect

Nasza obecność to ogromna szansa dla lokalnej społeczności

29 września 2020

Poligon doświadczalny naszej firmy to teren w gminie Mszczonów, na którym realizujemy innowacyjne projekty badawcze. Otrzymaliśmy taką możliwość dzięki władzom samorządowym – podsumowałPiotr Tomczyk, Dyrektor Marketingu i Przygotowania Produkcji firmy ENPROM. Można powiedzieć, że w tym przypadku to wzorcowa komunikacja i współpraca z samorządem lokalnym, która jest niezwykłe ważna i w dużej mierze determinuje sprawny przebieg każdej inwestycji energetycznej.

Zaproszenie na teren gminy i powiatu firmy mającej europejską markę to realizacja strategii rozwoju miejscowych władz. Wysyłamy w świat sygnał, że jesteśmy miejscem przyjaznym inwestorom i staramy się wesprzeć podmioty, które chcą tu działać – powiedziała Beata Sznajder, Starosta Powiatu Żyrardowskiego. Obraliśmy taki kierunek rozwoju i ściągamy tu spektakularne inwestycje – dodał Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa.

     

Skorzystają mieszkańcy

Pozyskiwanie nowych biznesowych partnerów zawsze w perspektywie ma służyć mieszkańcom. Realnie likwidujemy bezrobocie. Firmy, które działają na terenie gminy Mszczonów, poprzez swoje zaangażowanie w system kształcenia młodych ludzi mogą wykształcić i pozyskać pracowników najlepiej odpowiadającym ich potrzebom – powiedział Burmistrz Mszczonowa. Taki plan ma także firma ENPROM, aby dzięki partnerstwu z powiatowymi szkołami kształcić przyszłych specjalistów z dziedziny budownictwa elektroenergetycznego zapewniając im nie tylko możliwość zdobywania teoretycznej wiedzy, ale także nabywania praktycznych umiejętności. To szansa dla uczniów na konkretne kwalifikacje techniczne, dające perspektywiczny zawód – skomentowała Starostwa Powiatu Żyrardowskiego.

Nowa inwestycja – działalność naszej spółki na poligonie Mszczonowie, to także miejsca pracy w atrakcyjnym i bardzo ważnym sektorze budownictwa elektroenergetycznego.

   

Długofalowe partnerstwo

Tak widzą swoją współpracę samorząd miasta i gminy Mszczonów, Powiatu Żyrardowskiego oraz ENPROM. Ma być ona korzystna dla każdej ze stron. Ma promować ten region, przyczynić się do umocnienia kapitału społecznego oraz pozycji naszej firmy na rynku europejskim.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.