effect

Nasza obecność to ogromna szansa dla lokalnej społeczności

29 września 2020

Poligon doświadczalny naszej firmy to teren w gminie Mszczonów, na którym realizujemy innowacyjne projekty badawcze. Otrzymaliśmy taką możliwość dzięki władzom samorządowym – podsumowałPiotr Tomczyk, Dyrektor Marketingu i Przygotowania Produkcji firmy ENPROM. Można powiedzieć, że w tym przypadku to wzorcowa komunikacja i współpraca z samorządem lokalnym, która jest niezwykłe ważna i w dużej mierze determinuje sprawny przebieg każdej inwestycji energetycznej.

Zaproszenie na teren gminy i powiatu firmy mającej europejską markę to realizacja strategii rozwoju miejscowych władz. Wysyłamy w świat sygnał, że jesteśmy miejscem przyjaznym inwestorom i staramy się wesprzeć podmioty, które chcą tu działać – powiedziała Beata Sznajder, Starosta Powiatu Żyrardowskiego. Obraliśmy taki kierunek rozwoju i ściągamy tu spektakularne inwestycje – dodał Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa.

     

Skorzystają mieszkańcy

Pozyskiwanie nowych biznesowych partnerów zawsze w perspektywie ma służyć mieszkańcom. Realnie likwidujemy bezrobocie. Firmy, które działają na terenie gminy Mszczonów, poprzez swoje zaangażowanie w system kształcenia młodych ludzi mogą wykształcić i pozyskać pracowników najlepiej odpowiadającym ich potrzebom – powiedział Burmistrz Mszczonowa. Taki plan ma także firma ENPROM, aby dzięki partnerstwu z powiatowymi szkołami kształcić przyszłych specjalistów z dziedziny budownictwa elektroenergetycznego zapewniając im nie tylko możliwość zdobywania teoretycznej wiedzy, ale także nabywania praktycznych umiejętności. To szansa dla uczniów na konkretne kwalifikacje techniczne, dające perspektywiczny zawód – skomentowała Starostwa Powiatu Żyrardowskiego.

Nowa inwestycja – działalność naszej spółki na poligonie Mszczonowie, to także miejsca pracy w atrakcyjnym i bardzo ważnym sektorze budownictwa elektroenergetycznego.

   

Długofalowe partnerstwo

Tak widzą swoją współpracę samorząd miasta i gminy Mszczonów, Powiatu Żyrardowskiego oraz ENPROM. Ma być ona korzystna dla każdej ze stron. Ma promować ten region, przyczynić się do umocnienia kapitału społecznego oraz pozycji naszej firmy na rynku europejskim.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.