effect

Nowoczesny transport potrzebuje nowoczesnego zasilania. ENPROM zmodernizował Podstację Trakcyjną Otwock

13 lutego 2020

Prace modernizacyjne PT Otwock były kompleksowe i dotyczyły kilku obszarów.
Po pierwsze, kiedy z budynku podstacji zostały tylko ściany i strop, wykonaliśmy roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz, jak i na terenie przyległym. Zadania ENPROM w tym zakresie to:
• wykonanie nowych kanałów kablowych i posadzek,
• zmiana aranżacji pomieszczeń w budynku,
• wyposażenie obiektu w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne,
• demontaż istniejących i wykonanie nowych stanowisk transformatorów prostownikowych i dławików kompensacyjnych,
• odwodnienie stanowisk i budowa zbiornika odparowującego,
• wymiana ogrodzenia i wykonanie dróg i chodników na podstacji i drogi dojazdowej do obiektu.

Kolejny etap modernizacji dotyczył wyposażenia technologicznego podstacji. I tu wszystkie urządzenia wymieniono na nowe. Podstacja została wyposażona w zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo zasilania sieci i umożliwiające zdalny nadzór nad najważniejszymi urządzeniami. W szczególności były to:
• dostawa i montaż nowych rozdzielnic 15kV AC i 3 kV DC,
• dostawa i montaż dwóch zespołów prostownikowych,
• montaż dwóch dławików kompensacyjnych, baterii akumulatorów i 2 rozdzielnic potrzeb własnych,
• montaż urządzeń specyficznych dla sieci trakcyjnej prądu stałego – prostowników, celki minusowej z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym,
• montaż urządzeń zapewniających nadzór i sterowanie urządzeniami z centrum nadzoru spoza obiektu,
• wykonanie odcinka linii kablowej 15 kV zasilającej podstację trakcyjną z lokalnego punktu zasilającego (GPZ Józefów 110 kV).

Wyzwania do pokonania

Mimo wyjątkowo krótkiego czasu, inwestycja została zrealizowana. Nie było łatwo, ponieważ podczas wykonywania poszczególnych etapów prac, obiekt cały czas normalnie funkcjonował. Pociągi miały zasilanie i jeździły zgodnie z rozkładem. Dodatkowo musieliśmy sobie poradzić z małą powierzchnią w budynku, co rodziło trudności przy prowadzeniu prac i jednoczesnym utrzymaniu obiektu w stanie czynnym oraz zapewnieniem zdalnego nadzoru nad podstacją w trakcie prac budowlanych i montażowych. I zrobiliśmy to!

   

   

   

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.