effect

Nowoczesny transport potrzebuje nowoczesnego zasilania. ENPROM zmodernizował Podstację Trakcyjną Otwock

13 lutego 2020

Prace modernizacyjne PT Otwock były kompleksowe i dotyczyły kilku obszarów.
Po pierwsze, kiedy z budynku podstacji zostały tylko ściany i strop, wykonaliśmy roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz, jak i na terenie przyległym. Zadania ENPROM w tym zakresie to:
• wykonanie nowych kanałów kablowych i posadzek,
• zmiana aranżacji pomieszczeń w budynku,
• wyposażenie obiektu w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne,
• demontaż istniejących i wykonanie nowych stanowisk transformatorów prostownikowych i dławików kompensacyjnych,
• odwodnienie stanowisk i budowa zbiornika odparowującego,
• wymiana ogrodzenia i wykonanie dróg i chodników na podstacji i drogi dojazdowej do obiektu.

Kolejny etap modernizacji dotyczył wyposażenia technologicznego podstacji. I tu wszystkie urządzenia wymieniono na nowe. Podstacja została wyposażona w zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo zasilania sieci i umożliwiające zdalny nadzór nad najważniejszymi urządzeniami. W szczególności były to:
• dostawa i montaż nowych rozdzielnic 15kV AC i 3 kV DC,
• dostawa i montaż dwóch zespołów prostownikowych,
• montaż dwóch dławików kompensacyjnych, baterii akumulatorów i 2 rozdzielnic potrzeb własnych,
• montaż urządzeń specyficznych dla sieci trakcyjnej prądu stałego – prostowników, celki minusowej z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym,
• montaż urządzeń zapewniających nadzór i sterowanie urządzeniami z centrum nadzoru spoza obiektu,
• wykonanie odcinka linii kablowej 15 kV zasilającej podstację trakcyjną z lokalnego punktu zasilającego (GPZ Józefów 110 kV).

Wyzwania do pokonania

Mimo wyjątkowo krótkiego czasu, inwestycja została zrealizowana. Nie było łatwo, ponieważ podczas wykonywania poszczególnych etapów prac, obiekt cały czas normalnie funkcjonował. Pociągi miały zasilanie i jeździły zgodnie z rozkładem. Dodatkowo musieliśmy sobie poradzić z małą powierzchnią w budynku, co rodziło trudności przy prowadzeniu prac i jednoczesnym utrzymaniu obiektu w stanie czynnym oraz zapewnieniem zdalnego nadzoru nad podstacją w trakcie prac budowlanych i montażowych. I zrobiliśmy to!

   

   

   

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.