effect

Nowoczesny transport potrzebuje nowoczesnego zasilania. ENPROM zmodernizował Podstację Trakcyjną Otwock

13 lutego 2020

Prace modernizacyjne PT Otwock były kompleksowe i dotyczyły kilku obszarów.
Po pierwsze, kiedy z budynku podstacji zostały tylko ściany i strop, wykonaliśmy roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz, jak i na terenie przyległym. Zadania ENPROM w tym zakresie to:
• wykonanie nowych kanałów kablowych i posadzek,
• zmiana aranżacji pomieszczeń w budynku,
• wyposażenie obiektu w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne,
• demontaż istniejących i wykonanie nowych stanowisk transformatorów prostownikowych i dławików kompensacyjnych,
• odwodnienie stanowisk i budowa zbiornika odparowującego,
• wymiana ogrodzenia i wykonanie dróg i chodników na podstacji i drogi dojazdowej do obiektu.

Kolejny etap modernizacji dotyczył wyposażenia technologicznego podstacji. I tu wszystkie urządzenia wymieniono na nowe. Podstacja została wyposażona w zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo zasilania sieci i umożliwiające zdalny nadzór nad najważniejszymi urządzeniami. W szczególności były to:
• dostawa i montaż nowych rozdzielnic 15kV AC i 3 kV DC,
• dostawa i montaż dwóch zespołów prostownikowych,
• montaż dwóch dławików kompensacyjnych, baterii akumulatorów i 2 rozdzielnic potrzeb własnych,
• montaż urządzeń specyficznych dla sieci trakcyjnej prądu stałego – prostowników, celki minusowej z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym,
• montaż urządzeń zapewniających nadzór i sterowanie urządzeniami z centrum nadzoru spoza obiektu,
• wykonanie odcinka linii kablowej 15 kV zasilającej podstację trakcyjną z lokalnego punktu zasilającego (GPZ Józefów 110 kV).

Wyzwania do pokonania

Mimo wyjątkowo krótkiego czasu, inwestycja została zrealizowana. Nie było łatwo, ponieważ podczas wykonywania poszczególnych etapów prac, obiekt cały czas normalnie funkcjonował. Pociągi miały zasilanie i jeździły zgodnie z rozkładem. Dodatkowo musieliśmy sobie poradzić z małą powierzchnią w budynku, co rodziło trudności przy prowadzeniu prac i jednoczesnym utrzymaniu obiektu w stanie czynnym oraz zapewnieniem zdalnego nadzoru nad podstacją w trakcie prac budowlanych i montażowych. I zrobiliśmy to!

   

   

   

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV

30 czerwca 2020

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV. To strategiczna inwestycja dla rozwoju infrastruktury UE. Choć projekt był skomplikowany, spółka zrealizowała go na czas i w planowanym budżecie.

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”

31 marca 2020

Zostało potwierdzone dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu”. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 650 mln zł.

Nowoczesne, bezpieczne technologie zastąpiły wyeksploatowaną linię 110kV Krasnystaw – Rejowiec

16 marca 2020

Modernizacja linii 110kV na tym obszarze zgodnie z założeniami projektu rozpoczęła się w czerwcu 2019. Zakres prac obejmował demontaż starej linii, a następnie dostosowanie nowej linii do zmienionej temperatury pracy przewodów fazowych.