effect

Nowoczesny transport potrzebuje nowoczesnego zasilania. ENPROM zmodernizował Podstację Trakcyjną Otwock

13 lutego 2020

Prace modernizacyjne PT Otwock były kompleksowe i dotyczyły kilku obszarów.
Po pierwsze, kiedy z budynku podstacji zostały tylko ściany i strop, wykonaliśmy roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz, jak i na terenie przyległym. Zadania ENPROM w tym zakresie to:
• wykonanie nowych kanałów kablowych i posadzek,
• zmiana aranżacji pomieszczeń w budynku,
• wyposażenie obiektu w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne,
• demontaż istniejących i wykonanie nowych stanowisk transformatorów prostownikowych i dławików kompensacyjnych,
• odwodnienie stanowisk i budowa zbiornika odparowującego,
• wymiana ogrodzenia i wykonanie dróg i chodników na podstacji i drogi dojazdowej do obiektu.

Kolejny etap modernizacji dotyczył wyposażenia technologicznego podstacji. I tu wszystkie urządzenia wymieniono na nowe. Podstacja została wyposażona w zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo zasilania sieci i umożliwiające zdalny nadzór nad najważniejszymi urządzeniami. W szczególności były to:
• dostawa i montaż nowych rozdzielnic 15kV AC i 3 kV DC,
• dostawa i montaż dwóch zespołów prostownikowych,
• montaż dwóch dławików kompensacyjnych, baterii akumulatorów i 2 rozdzielnic potrzeb własnych,
• montaż urządzeń specyficznych dla sieci trakcyjnej prądu stałego – prostowników, celki minusowej z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym,
• montaż urządzeń zapewniających nadzór i sterowanie urządzeniami z centrum nadzoru spoza obiektu,
• wykonanie odcinka linii kablowej 15 kV zasilającej podstację trakcyjną z lokalnego punktu zasilającego (GPZ Józefów 110 kV).

Wyzwania do pokonania

Mimo wyjątkowo krótkiego czasu, inwestycja została zrealizowana. Nie było łatwo, ponieważ podczas wykonywania poszczególnych etapów prac, obiekt cały czas normalnie funkcjonował. Pociągi miały zasilanie i jeździły zgodnie z rozkładem. Dodatkowo musieliśmy sobie poradzić z małą powierzchnią w budynku, co rodziło trudności przy prowadzeniu prac i jednoczesnym utrzymaniu obiektu w stanie czynnym oraz zapewnieniem zdalnego nadzoru nad podstacją w trakcie prac budowlanych i montażowych. I zrobiliśmy to!

   

   

   

Nowoczesny transport potrzebuje nowoczesnego zasilania. ENPROM zmodernizował Podstację Trakcyjną Otwock

13 lutego 2020

Na zlecenie PKP Energetyka S.A. ENPROM po raz pierwszy zmodernizował Podstację Trakcyjną. Szczególnie tu, infrastruktura ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zasilania i możliwość zdalnego nadzoru nad najważniejszymi urządzeniami w sieci kolejowej. Po kilku miesiącach intensywnej pracy, podstacja jest jak nowa.

Wybudujemy 4 tys. km nowoczesnej sieci światłowodowej dla 7 powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny

24 stycznia 2020

Na obszarze Mazowsza i Lubelszczyzny ruszyła realizacja trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. ENPROM działając w konsorcjum z firmą Inplus Energetyka sp. z o.o. wygrał realizację projektu zakładającego doprowadzenie całkowicie bezpłatnie światłowodu zapewniającego najwyższą jakość usług cyfrowych w regionach puławskim i radomskim. Dzięki temu ponad 200 szkół i 76 tysięcy gospodarstw domowych z 47 gmin otrzyma dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Do końca 2021 roku na terenie całego kraju powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw domowych i blisko 2 tysiące jednostek oświatowych.

Mamy pracę dla księgowego!

09 stycznia 2020

Jeśli księgi i przepisy podatkowe nie mają dla Ciebie tajemnic, szukasz atrakcyjnej pracy w stolicy, aplikuj! Zobacz, co zyskujesz pracując w naszej drużynie mocy.