effect

Otrzymaliśmy wsparcie NCBiR na kolejny innowacyjny projekt

11 stycznia 2021

Środki otrzymane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczymy na realizację projektu pn. „Innowacyjne fundamenty słupów powłokowych”. Celem tego projektu jest przeprowadzenie prac B+R. W ich wyniku będziemy mogli opracować łatwy i efektywny w implementacji nowy typ prefabrykowanych fundamentów, a w tym rozwiązań technologicznych pozwalających na przygotowanie prefabrykowanej wersji monopala o długości powyżej 10 m, dla słupów powłokowych znacznej wysokości (np. 40-60 m) i wspierających linie o dużej liczbie torów.

Do tej pory realizowane przez ENPROM projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości blisko 48 mln zł otrzymały dofinansowanie z NCBiR na poziomie ponad 70%. To pozwala na dywersyfikację usług i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Zakończyliśmy budowę podstacji trakcyjnej PT Pamiątkowo

09 kwietnia 2021

Gdzie szczególnie liczy się właściwy poziom napięcia? Na pewno w horrorach i przy zasilaniu linii trakcyjnych umożliwiających prawidłowy ruch pociągów. Właśnie na zlecenie PKP Energetyka S.A. zakończyliśmy prace budowlano-montażowe związane z budową podstacji trakcyjnej PT Pamiątkowo zlokalizowanej na trasie kolejowej E59 Poznań – Szczecin, na odcinku między Poznaniem a Szamotułami.

#TOPofTEN z naszej historii.

31 marca 2021

Kiedy spoglądamy wstecz, widzimy wydarzenia szczególnie ważne w naszej historii i rozwoju firmy. Takim właśnie było pozyskanie zamówienia na realizację pierwszej nowej linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP.

#TOPofTEN. Najważniejsze z naszej historii.

12 marca 2021

Marzenia trzeba spełniać. I tak 10 lat temu powstał ENPROM. W cyklu #TOPofTEN zaprezentujemy wydarzenia, które były kamieniami milowymi w rozwoju naszej firmy. Oto pierwszy – założenie spółki i pierwszy zagraniczny kontrakt na remont i modernizację linii 110kV w Irlandii.