effect

Otrzymaliśmy wsparcie NCBiR na kolejny innowacyjny projekt

11 stycznia 2021

Nowy rok dla naszego zespołu zaczyna się mocnym wsparciem ze strony NCBiR, który kolejny raz wspomoże finansowo realizację naszego projektu. Tym razem ENPROM uzyskał prawie 9,5 mln zł dofinansowania w ramach konkursu „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2020 r. Całkowita wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój Projekt to prawie 13 mln zł.

Środki otrzymane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczymy na realizację projektu pn. „Innowacyjne fundamenty słupów powłokowych”. Celem tego projektu jest przeprowadzenie prac B+R. W ich wyniku będziemy mogli opracować łatwy i efektywny w implementacji nowy typ prefabrykowanych fundamentów, a w tym rozwiązań technologicznych pozwalających na przygotowanie prefabrykowanej wersji monopala o długości powyżej 10 m, dla słupów powłokowych znacznej wysokości (np. 40-60 m) i wspierających linie o dużej liczbie torów.

Do tej pory realizowane przez ENPROM projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości blisko 48 mln zł otrzymały dofinansowanie z NCBiR na poziomie ponad 70%. To pozwala na dywersyfikację usług i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Przekazaliśmy paczki pełne dobrej energii

15 grudnia 2020

Nasz zespół pomagał ze Szlachetną Paczką. Rodzinom z Przasnysza na Mazowszu i spod Krakowa przekazaliśmy mnóstwo prezentów. Pomogliśmy w codziennym życiu, edukacji, spełniliśmy marzenia!

Elektrownia wiatrowa na morzu o zachodzie słońca

Wspieramy rozwój sektora #offshore

15 listopada 2020

Wspieramy rozwój i współtworzymy sektor offshore. Obecnie prowadzimy prace nad przygotowaniem trasy przyłącza kablowego na zlecenie PKN ORLEN.

Nasza obecność to ogromna szansa dla lokalnej społeczności

29 września 2020

Prezentacja innowacyjnego projektu z zakresu budownictwa elektroenergetycznego na poligonie w Mszczonowie była okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy pomiędzy lokalnym samorządem i spółką ENPROM. To chwila ważna nie tylko dla warszawskiej firmy, ale również dla całej społeczności powiatu. Jak podkreślili samorządowcy, ściągają tu spektakularne inwestycje upatrując w nich szans na rozwój, planowanie przyszłości i zmianę na lepsze „małej Ojczyzny”. Dlatego już niedługo, partnerstwo ENPROM-u ze szkołami powiatowymi zapewni uczniom edukację, praktykę i miejsca pracy.