effect

Otrzymaliśmy wsparcie NCBiR na kolejny innowacyjny projekt

11 stycznia 2021

Środki otrzymane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczymy na realizację projektu pn. „Innowacyjne fundamenty słupów powłokowych”. Celem tego projektu jest przeprowadzenie prac B+R. W ich wyniku będziemy mogli opracować łatwy i efektywny w implementacji nowy typ prefabrykowanych fundamentów, a w tym rozwiązań technologicznych pozwalających na przygotowanie prefabrykowanej wersji monopala o długości powyżej 10 m, dla słupów powłokowych znacznej wysokości (np. 40-60 m) i wspierających linie o dużej liczbie torów.

Do tej pory realizowane przez ENPROM projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości blisko 48 mln zł otrzymały dofinansowanie z NCBiR na poziomie ponad 70%. To pozwala na dywersyfikację usług i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.