effect

Otrzymaliśmy wsparcie NCBiR na kolejny innowacyjny projekt

11 stycznia 2021

Środki otrzymane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczymy na realizację projektu pn. „Innowacyjne fundamenty słupów powłokowych”. Celem tego projektu jest przeprowadzenie prac B+R. W ich wyniku będziemy mogli opracować łatwy i efektywny w implementacji nowy typ prefabrykowanych fundamentów, a w tym rozwiązań technologicznych pozwalających na przygotowanie prefabrykowanej wersji monopala o długości powyżej 10 m, dla słupów powłokowych znacznej wysokości (np. 40-60 m) i wspierających linie o dużej liczbie torów.

Do tej pory realizowane przez ENPROM projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości blisko 48 mln zł otrzymały dofinansowanie z NCBiR na poziomie ponad 70%. To pozwala na dywersyfikację usług i zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.