effect

Prezentowaliśmy nasz innowacyjny projekt podczas branżowej konferencji w Wiśle

22 października 2019

W konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wzięło udział 290 uczestników, wygłoszono 25 referatów. Konferencji towarzyszyła wystawa producentów i dystrybutorów osprzętu i rozwiązań dla elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych.

Podczas sesji „Badania i certyfikacja” nasi eksperci Sławomir Labocha i Robert Czyż mówili o naszym innowacyjnym projekcie „Badania elementów połączeń, konstrukcji słupów kratowych linii 400kV i ich fundamentów w skali 1:1”.  To seria innowacyjnych monolityczno-prefabrykowanych fundamentów słupów energetycznych 400kV, która otrzymała wyróżnienie w konkursie podczas tegorocznych targów ENERGETAB. Obecni podczas sesji eksperci przyjęli nasz projekt z dużym zainteresowaniem i uznaniem. 

Seria innowacyjnych fundamentów monolityczno-prefabrykowanych została opracowana w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych.” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest przeprowadzenie m.in. prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowany zostanie nowatorski rodzaj fundamentu.

   

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.