effect

Prezentowaliśmy nasz innowacyjny projekt podczas branżowej konferencji w Wiśle

22 października 2019

W konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wzięło udział 290 uczestników, wygłoszono 25 referatów. Konferencji towarzyszyła wystawa producentów i dystrybutorów osprzętu i rozwiązań dla elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych.

Podczas sesji „Badania i certyfikacja” nasi eksperci Sławomir Labocha i Robert Czyż mówili o naszym innowacyjnym projekcie „Badania elementów połączeń, konstrukcji słupów kratowych linii 400kV i ich fundamentów w skali 1:1”.  To seria innowacyjnych monolityczno-prefabrykowanych fundamentów słupów energetycznych 400kV, która otrzymała wyróżnienie w konkursie podczas tegorocznych targów ENERGETAB. Obecni podczas sesji eksperci przyjęli nasz projekt z dużym zainteresowaniem i uznaniem. 

Seria innowacyjnych fundamentów monolityczno-prefabrykowanych została opracowana w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych.” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest przeprowadzenie m.in. prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowany zostanie nowatorski rodzaj fundamentu.

   

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.