effect

Rozwój budownictwa elektroenergetycznego to istny poligon doświadczalny

19 sierpnia 2020

Słup pod mikroskopem
ENPROM specjalizując się w budownictwie elektroenergetycznym przy realizowanych projektach B+R współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Politechniką Warszawską, a badania prowadzone są zarówno w laboratoriach, jak i na terenowych poligonach badawczych.

Czy można badać potężne konstrukcie w laboratoriach? Instytuty naukowe dysponując odpowiednimi maszynami wytrzymałościowymi przeprowadzają na zlecenie projektantów z ENPROM szereg badań. Sprawdzają rzeczywistą nośność elementów konstrukcji stalowych słupów np. nośność połączeń kątowników stalowych mocowanych na śruby jednym ramieniem, nośność kątowników kształtowanych na zimno, w tym kątowników o kącie rozwarcia innym niż 90 stopni itp. Dodatkowo wspólnie z ekspertami firmy przygotowują raporty z wnioskami będącymi przyczynków do modyfikacji zapisów w normach dotyczących budowy linii napowietrznych jak np. PN-EN 50341-1-1 oraz PN-EN 50341-2-22.

Jak hartowała się stal
Oprócz badań laboratoryjnych ogromne znaczenie mają również badania poligonowe konstrukcji słupów i ich fundamentów w skali 1:1. Są to badania unikatowe, realizowane na specjalistycznych, przystosowanych do tego stacjach badawczych.
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z naprawdę dużymi – bo aż 70-metrowymi konstrukcjami, które później są produkowane w dużej ilości, należy eliminować ewentualne pomyłki projektowe. Zniszczenie konstrukcji jest zbyt ryzykowne, dlatego realizujemy tak dokładne badania testowe 1:1 na poligonie – komentuje dr inż. Sławomir Labocha z Działu Badań i Rozwoju ENPROM. Zawozimy tam słup, skręcamy na miejscu i obciążamy go – czyli przykładamy odpowiednie siły – innymi słowy modelujemy rzeczywiste zachowanie się konstrukcji przy np. symulowanym oblodzeniu czy odwzorowaniu pracy przewodów. Ten proces badawczy trwa aż do zniszczenia stalowej konstrukcji. I wtedy widać czarno na białym, co i jak ją zniszczyło, a ile wytrzymała. Badania te są skrupulatnie dokumentowane, ponieważ jest to w dalszym procesie projektowania i produkcji słupów źródło bardzo cennych informacji.

Budować na trwałych fundamentach
Oprócz badań konstrukcji stalowych słupów ENPROM na specjalistycznym poligonie weryfikuje wytrzymałość fundamentów i ich nośność w gruncie. Są to badania unikatowe w skali światowej, ponieważ są wykonywane na fundamentach w skali rzeczywistej 1:1, które są wkopywane i wyrywane. Pierwszy etap w realizowanym przez nas projekcie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych mamy już za sobą. Drugi jest przed nami. Wspólnie z Politechniką Warszawską będziemy optymalizować elementy z I etapu oraz testować nowe rozwiązania. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu uczelni, podczas tegorocznych badań zajmiemy się kolejnym innowacyjnym w skali całej branży rozwiązaniem – fundamentami bazującymi na współpracy wzmacnianego podłoża z fundamentem – komentuje dr Labocha.
Instytuty naukowe wspierają ekspertów ENPROM poprzez weryfikację laboratoryjną właściwości gruntów, które stosowane są w badaniach oraz podczas badań numerycznych z wykorzystaniem nieliniowych modeli ośrodków gruntowych w programach MES. Mogą one również przyczynić się do weryfikacji zapisów w normach PN-EN 50341-1-1 oraz PN-EN 50341-2-22.
Dotychczas prowadzone przez nasza firmę badania pozwoliły nie tylko na weryfikację modeli normowych, ale również na opracowanie innowacyjnych typów fundamentów oraz kluczowych detali konstrukcji słupów. Rozwiązania te zostały zgłoszone przez ENPROM do procedur patentowych.

Zobacz więcej o badaniach poligonowych słupów realizowanych przez ENPROM w Rumunii i Hiszpanii www.youtube.com.

 

 

 

 

 

 

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.