effect

Rozwój budownictwa elektroenergetycznego to istny poligon doświadczalny

19 sierpnia 2020

Słup pod mikroskopem
ENPROM specjalizując się w budownictwie elektroenergetycznym przy realizowanych projektach B+R współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Politechniką Warszawską, a badania prowadzone są zarówno w laboratoriach, jak i na terenowych poligonach badawczych.

Czy można badać potężne konstrukcie w laboratoriach? Instytuty naukowe dysponując odpowiednimi maszynami wytrzymałościowymi przeprowadzają na zlecenie projektantów z ENPROM szereg badań. Sprawdzają rzeczywistą nośność elementów konstrukcji stalowych słupów np. nośność połączeń kątowników stalowych mocowanych na śruby jednym ramieniem, nośność kątowników kształtowanych na zimno, w tym kątowników o kącie rozwarcia innym niż 90 stopni itp. Dodatkowo wspólnie z ekspertami firmy przygotowują raporty z wnioskami będącymi przyczynków do modyfikacji zapisów w normach dotyczących budowy linii napowietrznych jak np. PN-EN 50341-1-1 oraz PN-EN 50341-2-22.

Jak hartowała się stal
Oprócz badań laboratoryjnych ogromne znaczenie mają również badania poligonowe konstrukcji słupów i ich fundamentów w skali 1:1. Są to badania unikatowe, realizowane na specjalistycznych, przystosowanych do tego stacjach badawczych.
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z naprawdę dużymi – bo aż 70-metrowymi konstrukcjami, które później są produkowane w dużej ilości, należy eliminować ewentualne pomyłki projektowe. Zniszczenie konstrukcji jest zbyt ryzykowne, dlatego realizujemy tak dokładne badania testowe 1:1 na poligonie – komentuje dr inż. Sławomir Labocha z Działu Badań i Rozwoju ENPROM. Zawozimy tam słup, skręcamy na miejscu i obciążamy go – czyli przykładamy odpowiednie siły – innymi słowy modelujemy rzeczywiste zachowanie się konstrukcji przy np. symulowanym oblodzeniu czy odwzorowaniu pracy przewodów. Ten proces badawczy trwa aż do zniszczenia stalowej konstrukcji. I wtedy widać czarno na białym, co i jak ją zniszczyło, a ile wytrzymała. Badania te są skrupulatnie dokumentowane, ponieważ jest to w dalszym procesie projektowania i produkcji słupów źródło bardzo cennych informacji.

Budować na trwałych fundamentach
Oprócz badań konstrukcji stalowych słupów ENPROM na specjalistycznym poligonie weryfikuje wytrzymałość fundamentów i ich nośność w gruncie. Są to badania unikatowe w skali światowej, ponieważ są wykonywane na fundamentach w skali rzeczywistej 1:1, które są wkopywane i wyrywane. Pierwszy etap w realizowanym przez nas projekcie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych mamy już za sobą. Drugi jest przed nami. Wspólnie z Politechniką Warszawską będziemy optymalizować elementy z I etapu oraz testować nowe rozwiązania. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu uczelni, podczas tegorocznych badań zajmiemy się kolejnym innowacyjnym w skali całej branży rozwiązaniem – fundamentami bazującymi na współpracy wzmacnianego podłoża z fundamentem – komentuje dr Labocha.
Instytuty naukowe wspierają ekspertów ENPROM poprzez weryfikację laboratoryjną właściwości gruntów, które stosowane są w badaniach oraz podczas badań numerycznych z wykorzystaniem nieliniowych modeli ośrodków gruntowych w programach MES. Mogą one również przyczynić się do weryfikacji zapisów w normach PN-EN 50341-1-1 oraz PN-EN 50341-2-22.
Dotychczas prowadzone przez nasza firmę badania pozwoliły nie tylko na weryfikację modeli normowych, ale również na opracowanie innowacyjnych typów fundamentów oraz kluczowych detali konstrukcji słupów. Rozwiązania te zostały zgłoszone przez ENPROM do procedur patentowych.

Zobacz więcej o badaniach poligonowych słupów realizowanych przez ENPROM w Rumunii i Hiszpanii www.youtube.com.

 

 

 

 

 

 

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.