effect

#TAKtoWIDZĘ – Tomasz Augustynek

02 listopada 2021

#10latENPROM

Nasza firma jest pełna ludzi niezwykłych. Z okazji jubileuszu kilkoro z nich namówiliśmy na wspomnienia i sięgnięcie myślami w przyszłość. Jesteście ciekawi, jak pamiętają nasze początki? Jakie momenty dla firmy były przełomowe z ich perspektywy? I co nas jeszcze czeka? Poznajcie Tomasza Augustynka, Kierownika Działu UAV, który nadzoruje prace działu. Tomasz jest pilotem/operatorem dronów z wieloletnim doświadczeniem i pełnymi uprawnieniami do obsługi tych urządzeń także w systemie BVLOS. Posiada tytuł dr inż. zdobyty na uniwersytecie w Leicester oraz bogatą wiedzę w zakresie machine learningu, technologii LIDAR i fotogrametrii.

#PoczątekENPROM

Ta firma od początku swojego istnienia wyróżniała się innowacyjnością oraz nowatorskim podejściem do tematu elektroenergetyki (zarówno w przypadku core-activity – nowe typy słupów, nowe typy fundamentów – jak również w podejściu do realizowanych projektów). Pojawienie się w firmie mojej osoby niejako wpisało się w filozofię jaka przyświeca spółce, ponieważ od pierwszych dni pracy jestem odpowiedzialny za innowacje i rozwój nowych technologii takich jak wykorzystywanie systemów bezzałogowych, sztucznej inteligencji (AI) czy metod wizualizacji danych geoprzestrzennych (chmury punktów ze skaningu laserowego, ortofotomap i zobrazowań multispektralnych)

Okres w którym dołączyłem do firmy zbiegł się z  początkiem zmian i obraniem nowych kierunków rozwoju. Idąc z duchem czasu i zmieniającym się globalnym podejściem do energetyki, ENPROM wszedł w realizację projektów z zakresu OZE (uczestniczy w procesie dostarczania energii z farm wiatrowych) oraz rozbudowuje swój potencjał na rynku farm fotowoltaicznych. Niedługo po moim przyjściu powstał Dział Innowacji i Nowych Technologii, który ma za zadanie wypracować i wdrożyć rozwiązania bespoke na potrzeby firmy i klientów zewnętrznych. Z już wypracowanych i wdrażanych rozwiązań można wymienić m.in. montaż linek wstępnych za pomocą dronów. Tworzony jest również system do zarządzania budową infrastruktury krytycznej.

#DziśENPROM

Trwa ogromny rozwój potencjału ludzkiego. W ciągu dwóch lat liczba oddziałów powiększyła się z 3 biur do 10. Pojawiło się również ok. 150 nowych pracowników. Następuje zmiana systemu zarządzania i wdrażanie nowych metodologii zarządzania projektami. ENPROM wspiera rozwój swoich pracowników poprzez coaching, mentoring i szkolenia umożliwiając zespołowy i organizacyjny rozwój kompetencji wszystkich osób zatrudnionych w firmie.

#PrzyszłośćENPROM

Przyszłość jest dziś! Tempo rozwoju firmy jest tak szybkie, że kiedy myślę o tym, co mogłoby się wydarzyć za 10 lat, to wydarza się czasem nawet w przeciągu kilku tygodni.  Z pewnością staniemy się liderem polskiego i europejskiego rynku w branży elektroenergetycznej, obsługującym jako grupa kapitałowa kluczowe inwestycje strategiczne w zakresie energetyki, offshore, farm wiatrowych i szeroko rozumianego OZE (co już w dużym zakresie robimy). Wdrażamy najnowsze standardy w zakresie zarzadzania projektami na światowym poziomie. ENPROM jako firma zapewnia pełną obsługę inwestycji od projektowania poprzez budowę, oddanie do użytku, utrzymanie oraz innowacyjne inspekcje linii w kolejnych latach po wybudowaniu. Dbamy o środowisko naturalne, wspieramy zrównoważony rozwój czego wynikiem jest ograniczanie footprintu i ingerencji w środowisko naturalne. Wiąże się z tym nowatorskie podejście do budowy linii poprzez zastosowanie nowoczesnej floty pojazdów, wykonywanie prac przy użyciu dronów oraz optymalny wybór tras nowej linii przy użyciu najnowszych zdobyczy teledetekcji, skaningu laserowego oraz algorytmów AI. ENPROM poprzez wprowadzenie innowacyjnych systemów oraz metodologii zarządzania realizuje projekty zgodnie z harmonogramem, w ramach budżetu, zakresu i przy spełnieniu kryteriów jakości z transparentną obsługą inwestycji dla Interesariuszy. Już teraz nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, a w przyszłości mamy szanse wyznaczać kierunki rozwoju branży.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.