effect

#TOPofTEN z naszej historii.

15 czerwca 2021

Powstanie Działu B+R

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Podobno słowa te wypowiedział Goethe – nie wiemy jak to jest w poezji, ale w przypadku naszej branży to prawda. O konkurencyjności firmy decyduje to, co pozwala jej być o krok przed innymi, a w naszym przypadku to tworzenie i wdrażanie nowych technologii. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy zwiększać bezpieczeństwo jednocześnie zmniejszając czas realizacji i, co za tym idzie, koszty. Dlatego właśnie powstanie Działu B+R było kluczowe dla naszego rozwoju i nadal pozwala nam być liderem w branży. Dzięki niemu możemy realizować projekty badawcze, które w efekcie pozwalają na przeprowadzanie inwestycji nawet w bardzo trudnych warunkach. Wśród naszych innowacji możemy się pochwalić m.in. projektem fundamentów nadających się do zastosowania w szczególnie niekorzystnych warunkach geotechnicznych, stworzeniem maszyny umożliwiającej podnoszenie całego słupa energetycznego bez konieczności wyłączania napięcia linii oraz nowy typoszereg słupów energetycznych 400 kV. Nasz największy projekt dotyczy jednak budowy zautomatyzowanego systemu monitoringu infrastruktury krytycznej w zakresie linii elektroenergetycznych oraz budowy zintegrowanego systemu zarządzania inwestycją w zakresie obiektów liniowych. W szukaniu coraz lepszych rozwiązań w naszej branży staramy się korzystać z tego, co wydaje się być technologią przyszłości, czyli np. sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. Dzięki temu nasze badania i projekty, które są ich efektem, to również wyprzedzanie obecnej rzeczywistości. Żadna z tych rzeczy nie byłaby możliwa, gdyby nie Dział B+R, dlatego jego powstanie jest tak ważne w naszej historii.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.