effect

#TOPofTEN z naszej historii.

08 grudnia 2021

Budowa linii 400kV KASSØ-FRØSLEV

Myśląc o najważniejszych momentach naszej historii nie możemy nie napomknąć o budowie transgranicznej linii 400kV pomiędzy Danią a Niemcami. Nowa linia KASSØ-FRØSLEV zastąpiła linię 220kV, dzięki czemu zdolność przesyłowa pomiędzy oboma krajami zwiększyła się o 2500 megawatów. Była to inwestycja o strategicznym znaczeniu, uznana przez Unię Europejską za tzw. projekt wspólnego zainteresowania. Dla nas było to wyzwanie realizacyjne, gdyż linia o długości 30 km trzykrotnie krzyżuje się z trasą kolei i dwukrotnie przecina autostradę E45. Z tego powodu budowa była podzielona na dwa etapy – pierwszy obejmował montaż i postawienie 88 słupów rurowych a drugi montaż przewodów fazowych oraz odgromowych OPGW wraz z izolacją i osprzętem. Mimo tego, że cały projekt był skomplikowany formalnie oraz technicznie – zrealizowaliśmy go zgodnie z zaplanowanym budżetem i terminem!

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.