effect

#TOPofTEN z naszej historii.

10 listopada 2021

Podstacja Trakcyjna Otwock

Lubimy wyzwania, one pozwalają się rozwijać, dlatego jednym z ważniejszych wydarzeń w naszej historii było zmodernizowanie Podstacji Trakcyjnej Otwock. Ta kompleksowa inwestycja obejmowała zarówno prace budowalne i instalacyjne, jak i wyposażenie technologiczne obiektu. Oba etapy prac były wymagające. Część budowlano-instalacyjną rozpoczęliśmy w momencie, kiedy z budynku zostały jedynie ściany i strop, a zakres prac obejmował całościową modernizację – od nowych posadzek, poprzez zmianę aranżacji pomieszczeń, aż po nowe ogrodzenie, drogi i chodniki. Po przygotowaniu obiektu został on wyposażony w urządzenia zapewniające bezpieczeństwo zasilania sieci i umożliwiające zdalny nadzór nad najważniejszymi urządzeniami. Dlaczego ta właśnie inwestycja była dla nas ważnym doświadczeniem? Przede wszystkim dlatego, że był to nasz pierwszy projekt związany z pracami na stacji elektroenergetycznej, ale nie tylko dlatego. Podczas całego procesu modernizacji obiekt musiał cały czas normalnie funkcjonować tak aby pociągi jeździły zgodnie z rozkładem. Dodatkowym utrudnieniem, w kontekście utrzymania ciągłości pracy podstacji, była mała powierzchnia budynku oraz krótki czas realizacji. Ale oczywiście daliśmy radę!

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.