effect

#TOPofTEN z naszej historii.

31 marca 2021

Wydawało się, że perspektywa zrealizowania przez ENPROM pierwszej linii 400kV była dość odległa. Jednak nasza młoda firma 2 lata po starcie otrzymała zamówienie na budowę nowej dwutorowej linii 400kV od Ełku do granicy państwa. Linia ta była transgranicznym połączeniem systemów energetycznych Polski i Litwy. Technicznie najtrudniejsza w kraju, to nadal jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez ENPROM. Linia o długości 112 km powstała w ciągu 19 miesięcy na przełomie 2014-2015 roku. W wymiarze krajowym, realizacja projektu przyczyniła się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych.
Pozwoliła też na rozszerzenie udziału Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

 

 

 

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.