effect

#TOPofTEN z naszej historii.

31 marca 2021

Wydawało się, że perspektywa zrealizowania przez ENPROM pierwszej linii 400kV była dość odległa. Jednak nasza młoda firma 2 lata po starcie otrzymała zamówienie na budowę nowej dwutorowej linii 400kV od Ełku do granicy państwa. Linia ta była transgranicznym połączeniem systemów energetycznych Polski i Litwy. Technicznie najtrudniejsza w kraju, to nadal jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez ENPROM. Linia o długości 112 km powstała w ciągu 19 miesięcy na przełomie 2014-2015 roku. W wymiarze krajowym, realizacja projektu przyczyniła się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych.
Pozwoliła też na rozszerzenie udziału Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

 

 

 

Enprom testuje fundamenty monopalowe

29 maja 2024

Właśnie zakończył się nagrodzony grantem NCBiR projekt badawczy.

Enprom projektuje słupy na rynek saudyjski

16 maja 2024

Dział Projektowy Enpromu przygotowuje projekty słupów dla 4-torowych linii 380 kV.

Enprom zbudował nową linię w technologii kompaktowej

06 maja 2024

Zakończyła się modernizacja linii 110 kV Sochaczew-Łowicz 1. Nową linią płynie już prąd.