effect

Wybudujemy 4 tys. km nowoczesnej sieci światłowodowej dla 7 powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny

24 stycznia 2020

Rozpoczynające się właśnie działania związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Objął on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie. Spółki FIBEE są beneficjentami konkursu na 19 obszarach. Inwestycja realizowana jest z dotacji UE oraz środków własnych beneficjenta. Generalnym Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej na obszarze Mazowsza i Lubelszczyzny jest nasza firma działająca w konsorcjum z firmą Inplus Energetyka sp. z o.o. Jej przedstawiciele będą kontaktować się z mieszkańcami oraz władzami gminy w celu pozyskania zgód na poprowadzenie sieci światłowodowej przez działki prywatne lub na słupach znajdujących się na posesjach, objętych programem POPC

Korzyści dla szkół i gospodarstw domowych

Efektem prac prowadzonych przez ENPROM będzie wybudowanie sieci światłowodowej, która bezpłatnie podłączy do szybkiego Internetu mieszkańców gmin oraz wszystkie placówki oświatowe na obszarze regionu radomskiego w woj. mazowieckim i puławskiego na Lubelszczyźnie. Dodatkowo projekt zakłada, że każda szkoła w regionie uzyska przez 10 lat dostęp do darmowego Internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s oraz pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci i możliwość korzystanie z cyfrowych treści edukacyjnych. To oczywista korzyść nie tylko dla placówek edukacyjnych – mówi Mariusz Targowski, Prezes Zarządu ENPROM. Szerszy dostęp do Internetu, to lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym, a w perspektywie lepiej wykształceni, zorientowani w cyfrowym świecie mieszkańcy. Rozpoczynamy prace w pierwszej kolejności od podłączenia do nowoczesnej infrastruktury cyfrowej właśnie placówek oświatowych. Jednak zakładamy prowadzenie projektu tak, aby do sieci światłowodowej podłączać w tym samym czasie również wszystkich mieszkańców na linii budowy. W zakresie naszych prac jest zaprojektowanie, uzgodnienie i wybudowanie sieci światłowodowej w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu) około 4000 km linii światłowodowej podwieszanej na słupach niskiego napięcia oraz prowadzonych w kanalizacji doziemnej. W ramach POPC mieszkańcy gminy uzyskają podłączenie światłowodu o minimalnej przepustowości łącza 30 Mb/s.

Światłowód będzie także otwarty, co oznacza, że swoje usługi będą mogli oferować na niej różni dostawcy telekomunikacyjni.
W poszczególnych gminach będą prowadzone prace napowietrzne oraz ziemne. Mieszkańcy, których adresy znajdują się na liście CPPC, żeby mieć podłączony światłowód nie muszą nic robić. Z każdym będą kontaktować się przedstawiciele wykonawcy projektu.
Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo domowe uzyska dostęp do sieci światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 102 10 00. W przypadku zapytań dotyczących samej budowy, jej przebiegu oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 247 77 01.

Projektowi towarzyszyć będzie kampania informacyjna, w ramach której odbędą się spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych władz. O ich terminie zainteresowane osoby będą informowane z wyprzedzeniem.

• Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) będzie realizowany do jesieni 2021 roku.
• ENPROM za prawie 195 mln zł ma za zadanie zaprojektować, uzgodnić i wybudować 4000 km sieci światłowodowej w technologii FFTH.

 

 

Enprom testuje fundamenty monopalowe

29 maja 2024

Właśnie zakończył się nagrodzony grantem NCBiR projekt badawczy.

Enprom projektuje słupy na rynek saudyjski

16 maja 2024

Dział Projektowy Enpromu przygotowuje projekty słupów dla 4-torowych linii 380 kV.

Enprom zbudował nową linię w technologii kompaktowej

06 maja 2024

Zakończyła się modernizacja linii 110 kV Sochaczew-Łowicz 1. Nową linią płynie już prąd.