effect

Wybudujemy 4 tys. km nowoczesnej sieci światłowodowej dla 7 powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny

24 stycznia 2020

Rozpoczynające się właśnie działania związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Objął on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie. Spółki FIBEE są beneficjentami konkursu na 19 obszarach. Inwestycja realizowana jest z dotacji UE oraz środków własnych beneficjenta. Generalnym Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej na obszarze Mazowsza i Lubelszczyzny jest nasza firma działająca w konsorcjum z firmą Inplus Energetyka sp. z o.o. Jej przedstawiciele będą kontaktować się z mieszkańcami oraz władzami gminy w celu pozyskania zgód na poprowadzenie sieci światłowodowej przez działki prywatne lub na słupach znajdujących się na posesjach, objętych programem POPC

Korzyści dla szkół i gospodarstw domowych

Efektem prac prowadzonych przez ENPROM będzie wybudowanie sieci światłowodowej, która bezpłatnie podłączy do szybkiego Internetu mieszkańców gmin oraz wszystkie placówki oświatowe na obszarze regionu radomskiego w woj. mazowieckim i puławskiego na Lubelszczyźnie. Dodatkowo projekt zakłada, że każda szkoła w regionie uzyska przez 10 lat dostęp do darmowego Internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s oraz pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci i możliwość korzystanie z cyfrowych treści edukacyjnych. To oczywista korzyść nie tylko dla placówek edukacyjnych – mówi Mariusz Targowski, Prezes Zarządu ENPROM. Szerszy dostęp do Internetu, to lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym, a w perspektywie lepiej wykształceni, zorientowani w cyfrowym świecie mieszkańcy. Rozpoczynamy prace w pierwszej kolejności od podłączenia do nowoczesnej infrastruktury cyfrowej właśnie placówek oświatowych. Jednak zakładamy prowadzenie projektu tak, aby do sieci światłowodowej podłączać w tym samym czasie również wszystkich mieszkańców na linii budowy. W zakresie naszych prac jest zaprojektowanie, uzgodnienie i wybudowanie sieci światłowodowej w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu) około 4000 km linii światłowodowej podwieszanej na słupach niskiego napięcia oraz prowadzonych w kanalizacji doziemnej. W ramach POPC mieszkańcy gminy uzyskają podłączenie światłowodu o minimalnej przepustowości łącza 30 Mb/s.

Światłowód będzie także otwarty, co oznacza, że swoje usługi będą mogli oferować na niej różni dostawcy telekomunikacyjni.
W poszczególnych gminach będą prowadzone prace napowietrzne oraz ziemne. Mieszkańcy, których adresy znajdują się na liście CPPC, żeby mieć podłączony światłowód nie muszą nic robić. Z każdym będą kontaktować się przedstawiciele wykonawcy projektu.
Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo domowe uzyska dostęp do sieci światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 102 10 00. W przypadku zapytań dotyczących samej budowy, jej przebiegu oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 247 77 01.

Projektowi towarzyszyć będzie kampania informacyjna, w ramach której odbędą się spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych władz. O ich terminie zainteresowane osoby będą informowane z wyprzedzeniem.

• Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) będzie realizowany do jesieni 2021 roku.
• ENPROM za prawie 195 mln zł ma za zadanie zaprojektować, uzgodnić i wybudować 4000 km sieci światłowodowej w technologii FFTH.

 

 

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.