effect

Skaning laserowy cz. 1 Projektowanie linii elektroenergetycznych

06 listopada 2018

Jednym ze sposobów odwzorowania modelu przestrzennego ziemi jest wykorzystanie skaningu laserowego. Skaning laserowy to zyskująca popularność oraz innowacyjna metoda działania. Wynikiem takiego działania możliwe jest uzyskanie szczegółowych danych przestrzennych, które wykorzystywane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki.

Realizacja specjalistycznych prac projektowych, wykonywanie inwentaryzacji istniejących obiektów i wykonywanie różnego rodzaju prac geodezyjnych były by niemożliwe gdyby nie wykorzystanie metody skaningu laserowego oraz bazowanie na otrzymanych rezultatach tych działań. Przewagą skaningu laserowego na tradycyjną metodą pomiarową wykonywaną przez zespół geodezyjny jest niewątpliwie większa dokładność pomiarów jak i szczegółowość odwzorowania stanu istniejącego obiektu.

Dodatkową przewagą wykorzystania metody skaningu laserowego jest czas pozyskania danych przestrzennych będących podstawą dalszych prac, wykorzystywany sprzęt w wyniku wykonania skanowania światłem lasera może pozyskać informacje o współrzędnych milionów punktów w możliwie krótkim czasie. Jednak przy wykorzystaniu metody skaningu laserowego należ być bardzo ostrożnym, prawidłowa klasyfikacja pozyskanych punktów jest bardzo ważnym, jak nie najważniejszym, krokiem w przypadku wykorzystania tej metody. Duże prawdopodobieństwo popełnienia błędu występuje w przypadku gdy należy odwzorować profil terenu w miejscu pola uprawnego bądź zarośli. Metoda ta bazuje na odwzorowaniu widocznych elementów terenu, i gdy pole uprawne jest przed żniwami to możliwe jest pozyskanie wysokości uprawy rolnej a nie profilu terenu.

W przypadku linii elektroenergetycznych najczęściej wykorzystywanym rodzajem skaningu laserowego jest skaning laserowy lotniczy, w sytuacji gdy należy przeprowadzić skaning laserowy konstrukcji wsporczej linii wykorzystywany jest naziemny skaning laserowy, jednak wybrana forma wykorzystanego skaningu zależy od typu i wielkości skanowanego obiektu.

W kolejnej części artykułu opowiemy o wykorzystaniu skaningu laserowego w przypadku budowy nowej linii elektroenergetycznej.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.