effect

Skaning laserowy cz. 1 Projektowanie linii elektroenergetycznych

06 listopada 2018

Jednym ze sposobów odwzorowania modelu przestrzennego ziemi jest wykorzystanie skaningu laserowego. Skaning laserowy to zyskująca popularność oraz innowacyjna metoda działania. Wynikiem takiego działania możliwe jest uzyskanie szczegółowych danych przestrzennych, które wykorzystywane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki.

Realizacja specjalistycznych prac projektowych, wykonywanie inwentaryzacji istniejących obiektów i wykonywanie różnego rodzaju prac geodezyjnych były by niemożliwe gdyby nie wykorzystanie metody skaningu laserowego oraz bazowanie na otrzymanych rezultatach tych działań. Przewagą skaningu laserowego na tradycyjną metodą pomiarową wykonywaną przez zespół geodezyjny jest niewątpliwie większa dokładność pomiarów jak i szczegółowość odwzorowania stanu istniejącego obiektu.

Dodatkową przewagą wykorzystania metody skaningu laserowego jest czas pozyskania danych przestrzennych będących podstawą dalszych prac, wykorzystywany sprzęt w wyniku wykonania skanowania światłem lasera może pozyskać informacje o współrzędnych milionów punktów w możliwie krótkim czasie. Jednak przy wykorzystaniu metody skaningu laserowego należ być bardzo ostrożnym, prawidłowa klasyfikacja pozyskanych punktów jest bardzo ważnym, jak nie najważniejszym, krokiem w przypadku wykorzystania tej metody. Duże prawdopodobieństwo popełnienia błędu występuje w przypadku gdy należy odwzorować profil terenu w miejscu pola uprawnego bądź zarośli. Metoda ta bazuje na odwzorowaniu widocznych elementów terenu, i gdy pole uprawne jest przed żniwami to możliwe jest pozyskanie wysokości uprawy rolnej a nie profilu terenu.

W przypadku linii elektroenergetycznych najczęściej wykorzystywanym rodzajem skaningu laserowego jest skaning laserowy lotniczy, w sytuacji gdy należy przeprowadzić skaning laserowy konstrukcji wsporczej linii wykorzystywany jest naziemny skaning laserowy, jednak wybrana forma wykorzystanego skaningu zależy od typu i wielkości skanowanego obiektu.

W kolejnej części artykułu opowiemy o wykorzystaniu skaningu laserowego w przypadku budowy nowej linii elektroenergetycznej.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.