effect

Zakończona przebudowa linii Pątnów – Piotrków

11 maja 2018

ENPROM zakończył przebudowę linii 110kV z jedno na dwutorową relacji GPZ Elektrownia Pątnów – GPZ Piotrków. Wartość inwestycji wyniosła 19,9 mln zł.

Przybudowany odcinek linii liczy 36 km długości. ENPROM zastosował w trakcie realizacji linię tymczasową na szeroką skalę. W newralgicznych miejscach na  odcinku 22 km została wykorzystana linia tymczasowa, której zastosowanie pozwoliło na jednoczesną przebudowę linii 110kV i zapewnienie zasilania stacji Pątnów Kujawski. Zastosowane nowatorskie rozwiązanie techniczne sposobu przebudowy  z wykorzystaniem linii tymczasowej zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP.

W ramach inwestycji zamontowano 132 słupy energetyczne – kratowe, które zostały połączone linią napowietrzną dwutorową 110kV wyposażoną w przewody fazowe oraz przewód odgromowy światłowodowy (OPGW). Cała inwestycja została wykona dla Energa Operator oddział w Toruniu.

Warto wiedzieć, że dziś zasilanie powiatu radziejowskiego zależy w ogromnym stopniu od dwóch linii 110kV, łączących stacje Piotrków Kujawski ze stacjami Pątnów oraz Kruszwica. Powstały w latach 60., a więc pracują od ponad pół wieku i ich żywotność dobiega końca. Awaria jednej z tych linii mogłaby stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego. Nowa infrastruktura – powstała dzięki pełnej współpracy inwestora oraz wykonawcy – gwarantuje ciągłość dostaw energii elektrycznej, a zatem ma strategiczne znaczenie dla tego regionu. – Tomasz Sopel, członek zarządu ENPROM.

Całkowity zakres inwestycji zrealizowanej przez ENPROM obejmował przebudowę linii z jedno na dwutorową, dostosowanie linii do pracy przewodów fazowych segmentowych AFLse-10 310mm2 w temp. +80°C, zawieszenie przewodów odgromowych aluminiowo – stalowych, zawieszenie przewodów OPGW 48J o  długości 37,6 km, zastosowanie czynnej ochrony przeciw drganiowej na całej długości linii.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.