effect

Zakończyliśmy budowę podstacji trakcyjnej PT Pamiątkowo

09 kwietnia 2021

Zakres inwestycji PT Pamiątkowo obejmował m.in.:
– budowę nowego budynku Podstacji 110/15kV wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,
– dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego podstacji,
– wykonanie połączeń między urządzeniami kablami zasilającymi SN, nn oraz sterowniczymi i patchordami światłowodowymi,
– budowę linii kablowej 110 kV o długości ponad 5 km zasilającej podstacje trakcyjną z lokalnego GPZ wraz z montażem kompletu głowic kablowych oraz 6-ciu kompletów muf przelotowych,
– budowę ponad 5 km linii kablowej światłowodowej 48J na potrzeby komunikacji PT Pamiątkowo-RS Pamiątkowo.
Mimo napiętych terminów i harmonogramu wykonania inwestycji, działaliśmy jak express sunący po wytyczonym torze zgodnie z rozkładem jazdy. Taka jest kolej rzeczy. Budując tę podstację zostawiliśmy trwałą pamiątkę na szlaku polskich połączeń kolejowych.
PKP Energetyka S.A. dziękujemy za dobrą współpracę.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.