effect

Prezentowaliśmy nasz innowacyjny projekt podczas branżowej konferencji w Wiśle

22 października 2019

W konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wzięło udział 290 uczestników, wygłoszono 25 referatów. Konferencji towarzyszyła wystawa producentów i dystrybutorów osprzętu i rozwiązań dla elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych.

Podczas sesji „Badania i certyfikacja” nasi eksperci Sławomir Labocha i Robert Czyż mówili o naszym innowacyjnym projekcie „Badania elementów połączeń, konstrukcji słupów kratowych linii 400kV i ich fundamentów w skali 1:1”.  To seria innowacyjnych monolityczno-prefabrykowanych fundamentów słupów energetycznych 400kV, która otrzymała wyróżnienie w konkursie podczas tegorocznych targów ENERGETAB. Obecni podczas sesji eksperci przyjęli nasz projekt z dużym zainteresowaniem i uznaniem. 

Seria innowacyjnych fundamentów monolityczno-prefabrykowanych została opracowana w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów, w tym fundamentów do zastosowania na gruntach o szczególnie niekorzystnych parametrach geotechnicznych.” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest przeprowadzenie m.in. prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których opracowany zostanie nowatorski rodzaj fundamentu.

   

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV

30 czerwca 2020

ENPROM zakończył budowę transgranicznej linii 400kV. To strategiczna inwestycja dla rozwoju infrastruktury UE. Choć projekt był skomplikowany, spółka zrealizowała go na czas i w planowanym budżecie.

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”

31 marca 2020

Zostało potwierdzone dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu”. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 650 mln zł.

Nowoczesne, bezpieczne technologie zastąpiły wyeksploatowaną linię 110kV Krasnystaw – Rejowiec

16 marca 2020

Modernizacja linii 110kV na tym obszarze zgodnie z założeniami projektu rozpoczęła się w czerwcu 2019. Zakres prac obejmował demontaż starej linii, a następnie dostosowanie nowej linii do zmienionej temperatury pracy przewodów fazowych.