effect

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom działa w Niemczech od 2017 r., pozyskując znaczące kontrakty od operatorów sieci przesyłowych. Finansowanie z Funduszu umożliwi firmie przyspieszenie realizacji już zakontraktowanych prac oraz pozyskanie nowych zleceń, a w efekcie utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu na niemieckim rynku.

Według szacunków, nakłady na infrastrukturę elektroenergetyczną w Niemczech do 2028 r. sięgną ok. 50 mld euro. Na liście priorytetów znajduje się kilkadziesiąt projektów zakładających modernizację już istniejących linii przesyłowych o długości 3 tys. km oraz powstanie nowych o łącznej długości 4,6 tys. km, co wynika ze zmiany modelu wytwarzania energii w Niemczech – energetyka konwencjonalna oraz jądrowa zlokalizowane są na zachodzie oraz południu kraju, natomiast OZE, z którego już teraz pochodzi ponad 50% energii, działają głównie na północy. Co istotne, infrastruktura elektroenergetyczna i związany z nią sektor specjalistycznego budownictwa uznane są przez rząd federalny za obszar strategiczny, w którym projekty realizować mogą wyłącznie firmy z Unii Europejskiej. Pozwala to na osiąganie stabilnych marż i zapewnia bezpieczny rozwój firm budownictwa elektroenergetycznego.

Rynek niemiecki jest bardzo atrakcyjny dla firm takich jak nasza, czyli generalnych wykonawców projektów elektroenergetycznych. Co prawda niełatwo jest na niego wejść ze względu na konieczność certyfikacji i zdobycia lokalnych referencji, ale ten etap w większości mamy już za sobą. Kluczowym atutem tego rynku, oprócz samej jego wielkości, są korzystne warunki realizacji kontraktów. Wiele ryzyk związanych ze wzrostem cen materiałów, rozliczaniem płatności czy pokrywaniem kosztów przestoju w przypadku braku możliwości wyłączenia sieci pozostaje po stronie zamawiającego. To daje firmom wykonawczym duży komfort i przewidywalność. Chcemy wykorzystać biznesowe szanse i przyspieszyć nasz rozwój za Odrą, jednocześnie dywersyfikując ryzyko związane z koncentracją na rynku polskim. Do tego potrzebowaliśmy odpowiedniego finansowania i Fundusz Ekspansji Zagranicznej zaoferował nam odpowiednie rozwiązania – podkreśla Mariusz Targowski, prezes zarządu Enpromu.

Jak wskazują analizy, w najbliższych latach sektor budownictwa elektroenergetycznego w Niemczech będzie się dynamicznie rozwijał. W związku z odejściem od energetyki jądrowej i konwencjonalnej oraz zieloną transformacją, przez najbliższą dekadę sieci przesyłowe w tym kraju będą wymagały ogromnych nakładów na rozbudowę i modernizację, co stanowi dużą szansę na rozwój działających tam spółek, takich jak Enprom. Firma działa w Niemczech od kilku lat, zrealizowała istotne kontrakty, posiada referencje, certyfikaty i relacje z największymi firmami z branży przesyłu energii. Jest dobrze przygotowana, żeby tę szansę wykorzystać. Doceniając to strategiczne podejście do ekspansji zagranicznej i analizując dotychczasowe doświadczenie spółki, jej wyniki biznesowe oraz plany rozwoju, postanowiliśmy zaangażować się finansowo w ten projekt – podsumowuje Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.