effect

ENPROM trzy miesiące przed terminem zakończył przebudowę linii 110 kV Biłgoraj – Szczebrzeszyn

04 czerwca 2019

7 miesięcy pracy na tym odcinku, to montaż 571 mb pali wielkośrednicowych, 86 słupów rurowych o maksymalnej wysokości 50 metrów, 72 km przewodów.

 – Linia przebiega przez obszary terenów miejskich, wiejskich oraz obszary zalesione, w tym obszary Natura 2000. Na swojej trasie linia krzyżuje ulice, drogi powiatowe, wojewódzkie, kolej, cieki wodne w tym rzekę Wieprz, a także linie napowietrzne. Ze względu na specyficzne usytuowanie, zastosowano słupy pełnościenne rurowe o mniejszej zajętości terenu niż istniejące słupy kratowe – podsumował Tomasz Sopel, członek zarządu ENPROM Sp. z o.o.

Inwestycja ta to kontynuacja linii 110kV Szczebrzeszyn-Mokre, którą firma ENPROM zrealizowała na przełomie 2015 i 2016 roku.

Co to oznacza dla odbiorców? Inwestycja zwiększa pewność dostaw energii, pozwoli skrócić okresy ewentualnych przerw w dostawach energii oraz ograniczyć straty przesyłowe i koszty. Inwestycja była realizowana na zamówienie PGE Dystrybucja Oddział Zamość. Jej wartość wynosi 20,8 mln zł.

Zakończenie modernizacji prawie 24 km jednotorowej linii 110 kV Biłgoraj – Szczebrzeszyn

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.