effect

W poszukiwaniu nowych rynków

26 listopada 2018

ENPROM do realizowanych obecnie kontraktów w Danii i Finlandii planuje dołączyć kolejne. Firma prognozuje, że udział zagranicznych inwestycji w dochodach wzrośnie w najbliższych latach z 10 do 30 proc.

Firma ENPROM jest jedną z czołowych polskich firm budownictwa elektroenergetycznego działających w kraju i za granicą. Spółka istnieje od 2011 roku, a projektanci ENPROMu należą do najważniejszych organizacji branżowych, takich jak CIGRE, CENELEC czy PKN.

Spółka zrealizowała kilkadziesiąt inwestycji, w tym np. budowę dwutorowej linii 400 kV Ełk – granica RP czy budowę linii napowietrzno-kablowej 110 kV relacji GPZ Wanda – PT Podłęże. Od kilku lat ENPROM działa intensywnie nad rozwojem zagranicznym. W 2018 roku firma do swojego portfela zleceń zagranicznych dołączyła kolejną realizację kontraktu w Finlandii, który poprzedził 3-letni proces przygotowań.

W krajach nordyckich, które z naszej perspektywy są najbardziej interesujące, trzeba mieć wdrożony zintegrowany system ISO i przejść długotrwały proces prekwalifikacji, aby stanąć w szranki w przetargu z lokalnymi wykonawcami – mówi Mariusz Targowski, prezes zarządu firmy ENPROM. – W Polsce ten próg wejścia jest bardzo niski.  Zagraniczne firmy z łatwością wygrywają kontrakty ogłaszane przez polskich operatorów, natomiast polscy wykonawcy muszą spełniać niezwykle wysokie normy, aby móc wygrywać przetargi za granicą. Powinno się bardziej chronić krajowy rynek i zadbać o lokalnych dostawców oraz usługodawców, bo to gwarantuje większe bezpieczeństwo energetyczne kraju. Po budowie przychodzi czas eksploatacji, a firmy zagraniczne nie są zainteresowane pracami utrzymaniowymi czy usuwaniem skutków awarii, ponieważ są to prace niskobudżetowe i nieplanowane. Jeśli w grze pozostaną tylko małe lokalne firmy, to one nie będą miały odpowiednich mocy i zaplecza technicznego, aby na bieżąco reagować. Taki scenariusz miał już miejsce w Norwegii, gdzie krajowe firmy niemal zniknęły z rynku.

ENPROM podkreśla, że aby firma mogła przystępować do przetargów w naszym kraju, utrzymać bezpieczny poziom zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników oraz inwestować w rozwój, niezbędne byłoby utrzymanie cen na odpowiednim poziomie opłacalności.

Od 2012 roku działają aukcje elektroniczne, gdzie głównym i jedynym kryterium jest cena, a to przekłada się na jakość świadczonych usług, materiałów i bezpieczeństwo pracy, nie wspominając o inwestycji w innowacje, które w dłuższej perspektywie kształtują politykę rozwoju firmy – dodaje Mariusz Targowski.

Jak zaznacza prezes ENPROMu planowanie inwestycji w Polsce powinno uwzględniać warunki długoterminowych kontraktów i możliwości negocjacji pewnych zapisów na przestrzeni całego okresu realizacji, widać to szczególnie na podstawie zmian rynku pracy w ostatnich dwóch latach. W branży elektroenergetycznej średni czas realizacji inwestycji na liniach 400 kV wynosi ok. 5 lat, na 110 kV – 3 lata. To istotne z perspektywy funkcjonowania, planowania inwestycji i rozwoju firm działających na tym rynku.

Polska branża elektroenergetyczna ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju jednak wiele zależy od procesu inwestycyjnego, jego stabilności i długookresowej perspektywy. Biorąc jednak pod uwagę średni okres realizacji kontraktów od 3 do 5 lat, nie licząc okresu przygotowania i planowania inwestycji, do rozwoju firmy konieczne są długoterminowe plany rozwoju poszczególnych operatorów, których na dzień dzisiejszy brak. Jakie będzie dalsze tempo rozwoju tego rynku zależy od inwestycji planowanych w kolejnej perspektywie, która wciąż jest nieznana.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.