effect

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”

31 marca 2020

W ramach projektu wybudowane zostanie 198 km nowych torów prądowych oraz zmodernizowanych ok. 33 km istniejącej linii o napięciu 400 kV. Ponadto rozbudowana i zmodernizowana zostanie stacja elektroenergetyczna.
Realizacja inwestycji stworzy m.in. warunki do zwiększenia możliwości wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Innym – równie ważnym – efektem projektu będzie poprawa pewności zasilania południowo – zachodniego obszaru kraju. Ponadto inwestycja wpisuje się w koncepcję tzw. sieci inteligentnych (tzw. smart grids), co przekłada się na zrównoważony, efektywny kosztowo i funkcjonalnie rozwój systemu elektroenergetycznego.

To już 102. pozytywna decyzja KE dla dużego projektu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.

 

 

 

 

 

ENPROM realizuje ten projekt wykorzystując innowacyjne technologie. To tu zastosowaliśmy słupy serii EN422:10 typu P i typu M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400kV. Na linii Mikułowa – Czarna do tej pory wykorzystano też aż 71% fundamentów prefabrykowanych. Tak wysoki odsetek zastosowania tego rodzaju fundamentów na linii 400 kV ENPROM uzyskał jako jedyny i jest to obecnie ewenementem w skali kraju. Wykorzystanie tych fundamentów nie tylko skraca czas realizacji zadania, ale również przyczynia się do znacznych oszczędności w realizacji powierzonej inwestycji.

Na linii 400 kV Mikułowa-Czarna wykorzystano również fundamenty monolityczno-prefabrykowane, które otrzymały wyróżnienie podczas tegorocznych targów ENERGETAB 2019.

Autorami projektu tych fundamentów są nasi inżynierowie.

Linia Mikułowa – Czarna zlokalizowana na skraju górotworu wymagała też wykonania odwiertów rdzeniowych w skale. W 2019 roku w sumie na 7 stanowiskach na pogórzu Sudeckim wykonano 25 wierceń o łącznej głębokości ponad 450 m, czyli ponad 64 m/1 stanowisko.  Wywierciliśmy więcej niż najwyższy budynek w Polsce – Pałac Kultury i Nauki, który ma 237 m i więcej niż budowany w Polsce najwyższy budynek UE Varso 310 m. Dodatkowo na stanowisku Ls29 wydobyliśmy prawdopodobnie największe fragmenty skał z wykopu pod fundamenty linii 400 kV.

Do końca ubr. na dwutorowej linii 400kV Mikułowa-Czarna wykonaliśmy:
– fundamenty na 224 stanowiskach,
– słupy na 222 stanowiskach,
– przeciągnięto przewody fazowe na długości 60km.

Więcej o zatwierdzeniu dofinansowania na  www.cire.pl.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.