effect

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”

31 marca 2020

W ramach projektu wybudowane zostanie 198 km nowych torów prądowych oraz zmodernizowanych ok. 33 km istniejącej linii o napięciu 400 kV. Ponadto rozbudowana i zmodernizowana zostanie stacja elektroenergetyczna.
Realizacja inwestycji stworzy m.in. warunki do zwiększenia możliwości wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Innym – równie ważnym – efektem projektu będzie poprawa pewności zasilania południowo – zachodniego obszaru kraju. Ponadto inwestycja wpisuje się w koncepcję tzw. sieci inteligentnych (tzw. smart grids), co przekłada się na zrównoważony, efektywny kosztowo i funkcjonalnie rozwój systemu elektroenergetycznego.

To już 102. pozytywna decyzja KE dla dużego projektu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.

 

 

 

 

 

ENPROM realizuje ten projekt wykorzystując innowacyjne technologie. To tu zastosowaliśmy słupy serii EN422:10 typu P i typu M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400kV. Na linii Mikułowa – Czarna do tej pory wykorzystano też aż 71% fundamentów prefabrykowanych. Tak wysoki odsetek zastosowania tego rodzaju fundamentów na linii 400 kV ENPROM uzyskał jako jedyny i jest to obecnie ewenementem w skali kraju. Wykorzystanie tych fundamentów nie tylko skraca czas realizacji zadania, ale również przyczynia się do znacznych oszczędności w realizacji powierzonej inwestycji.

Na linii 400 kV Mikułowa-Czarna wykorzystano również fundamenty monolityczno-prefabrykowane, które otrzymały wyróżnienie podczas tegorocznych targów ENERGETAB 2019.

Autorami projektu tych fundamentów są nasi inżynierowie.

Linia Mikułowa – Czarna zlokalizowana na skraju górotworu wymagała też wykonania odwiertów rdzeniowych w skale. W 2019 roku w sumie na 7 stanowiskach na pogórzu Sudeckim wykonano 25 wierceń o łącznej głębokości ponad 450 m, czyli ponad 64 m/1 stanowisko.  Wywierciliśmy więcej niż najwyższy budynek w Polsce – Pałac Kultury i Nauki, który ma 237 m i więcej niż budowany w Polsce najwyższy budynek UE Varso 310 m. Dodatkowo na stanowisku Ls29 wydobyliśmy prawdopodobnie największe fragmenty skał z wykopu pod fundamenty linii 400 kV.

Do końca ubr. na dwutorowej linii 400kV Mikułowa-Czarna wykonaliśmy:
– fundamenty na 224 stanowiskach,
– słupy na 222 stanowiskach,
– przeciągnięto przewody fazowe na długości 60km.

Więcej o zatwierdzeniu dofinansowania na  www.cire.pl.

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”

31 marca 2020

Zostało potwierdzone dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu”. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 650 mln zł.

Nowoczesne, bezpieczne technologie zastąpiły wyeksploatowaną linię 110kV Krasnystaw – Rejowiec

16 marca 2020

Modernizacja linii 110kV na tym obszarze zgodnie z założeniami projektu rozpoczęła się w czerwcu 2019. Zakres prac obejmował demontaż starej linii, a następnie dostosowanie nowej linii do zmienionej temperatury pracy przewodów fazowych.

Mam tę MOC!

03 marca 2020

Maciej Mstowski to Główny Specjalista ds. BHP w naszej firmie. Ma 42 lata i energię, której mogą mu pozazdrościć nastolatkowie. Mimo, że w ENPROM-ie jest od niedawna, już się zadomowił i namówił nas na … skoki spadochronowe. Tak, to spiritus movens naszej firmowej aktywności i integracji.