effect

KE zatwierdziła dofinansowanie projektu energetycznego „Budowa linii Mikułowa – Czarna”

31 marca 2020

W ramach projektu wybudowane zostanie 198 km nowych torów prądowych oraz zmodernizowanych ok. 33 km istniejącej linii o napięciu 400 kV. Ponadto rozbudowana i zmodernizowana zostanie stacja elektroenergetyczna.
Realizacja inwestycji stworzy m.in. warunki do zwiększenia możliwości wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Innym – równie ważnym – efektem projektu będzie poprawa pewności zasilania południowo – zachodniego obszaru kraju. Ponadto inwestycja wpisuje się w koncepcję tzw. sieci inteligentnych (tzw. smart grids), co przekłada się na zrównoważony, efektywny kosztowo i funkcjonalnie rozwój systemu elektroenergetycznego.

To już 102. pozytywna decyzja KE dla dużego projektu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.

 

 

 

 

 

ENPROM realizuje ten projekt wykorzystując innowacyjne technologie. To tu zastosowaliśmy słupy serii EN422:10 typu P i typu M3 dla dwutorowych linii napowietrznych 400kV. Na linii Mikułowa – Czarna do tej pory wykorzystano też aż 71% fundamentów prefabrykowanych. Tak wysoki odsetek zastosowania tego rodzaju fundamentów na linii 400 kV ENPROM uzyskał jako jedyny i jest to obecnie ewenementem w skali kraju. Wykorzystanie tych fundamentów nie tylko skraca czas realizacji zadania, ale również przyczynia się do znacznych oszczędności w realizacji powierzonej inwestycji.

Na linii 400 kV Mikułowa-Czarna wykorzystano również fundamenty monolityczno-prefabrykowane, które otrzymały wyróżnienie podczas tegorocznych targów ENERGETAB 2019.

Autorami projektu tych fundamentów są nasi inżynierowie.

Linia Mikułowa – Czarna zlokalizowana na skraju górotworu wymagała też wykonania odwiertów rdzeniowych w skale. W 2019 roku w sumie na 7 stanowiskach na pogórzu Sudeckim wykonano 25 wierceń o łącznej głębokości ponad 450 m, czyli ponad 64 m/1 stanowisko.  Wywierciliśmy więcej niż najwyższy budynek w Polsce – Pałac Kultury i Nauki, który ma 237 m i więcej niż budowany w Polsce najwyższy budynek UE Varso 310 m. Dodatkowo na stanowisku Ls29 wydobyliśmy prawdopodobnie największe fragmenty skał z wykopu pod fundamenty linii 400 kV.

Do końca ubr. na dwutorowej linii 400kV Mikułowa-Czarna wykonaliśmy:
– fundamenty na 224 stanowiskach,
– słupy na 222 stanowiskach,
– przeciągnięto przewody fazowe na długości 60km.

Więcej o zatwierdzeniu dofinansowania na  www.cire.pl.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech dzięki inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.