effect

Nowa energia, czyli co zyskujemy dzięki inwestycjom elektroenergetycznym

11 czerwca 2019

Nic o nas bez nas

Czasy, w których przyjeżdżali „panowie z energetyki” i informowali bez pytania o zdanie, że tu powstanie linia, mijają. I bardzo dobrze. Sam proces budowy jest najprostszy i najkrótszy biorąc pod uwagę fazy inwestycji. Budowę poprzedzają złożone konsultacje społeczne, w których udział biorą władze samorządowe, mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne. Projektowanie trasy linii to w istocie umiejętność pogodzenia ze sobą wielu różnych interesów i obiektywnych uwarunkowań, takich jak ukształtowanie i rodzaj terenu, środowisko, zapisy planów i studiów, występowanie innej infrastruktury, ograniczenia technologiczne i wiele innych. Wszystko to powinno odbywać się przy możliwie szerokiej akceptacji lokalnej społeczności.

Inwestycje celu publicznego, czyli dla kogo budujemy

Podczas konsultacji społecznych energetycy przedstawiają szereg argumentów przemawiających za koniecznością budowy nowych lub modernizacji istniejących linii. Znacznie łatwiej realizować inwestycje na terenach, gdzie awarie energetyczne są dosyć powszechne. Tak jest chociażby na obszarach, gdzie linii jest niewiele, ich stan pozostawia wiele do życzenia, a do tego dochodzą specyficzne warunki atmosferyczne, na przykład silne wiatry. Tam społeczność dostrzega związek inwestycji z jakością życia. Ale tak nie jest wszędzie. Do prądu przywykliśmy na dobre i życie bez niego jest trudne do wyobrażenia. Prąd po prostu jest. Tymczasem inwestycji energetyczne powstawać muszą i dlatego zalicza się do kategorii inwestycji celu publicznego, a więc projektów, dzięki którym możemy funkcjonować jako wieś, miasto czy cały region. Dzięki temu projekty te podlegają szeregu ułatwień prawnych.

Budżet gminy skorzysta

Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez inwestora. To 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa i większe wpływy do budżetu gminy. Prosta matematyka. Dodatkowo właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenie i odszkodowanie za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. To konkretnie, ile? – zapytasz. Kwota wynagrodzenia i odszkodowania, jaka oferowana jest właścicielowi, zostaje oszacowana na podstawie operatów wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych. To najbardziej przejrzysty sposób wyliczenia należnych kwot, tym bardziej, że niektóre linie potrafią przechodzić przez kilka tysięcy nieruchomości. Z właścicielem każdej z nich trzeba porozmawiać o zgodzie na budowę.

Dla regionu to prawdziwa bomba

Budowa i rozwój lokalnej infrastruktury energetycznej to najczęściej ważna część zasilania całego regionu, np. województwa. Wpływa to na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego, często też umożliwia rozbiórkę istniejącej, przestarzałej, mocno wyeksploatowanej linii. Bezpieczeństwo energetyczne ma także bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym. Współczesny inwestor potrzebuje: dobrych dróg, stabilnego zasilania, nowoczesnej infrastruktury światłowodowej i oczywiście ludzi do pracy. Nikt nie otworzy zakładu produkcyjnego bez dostępu do stabilnych dostaw energii. I temu m.in. służą nowe linie – zwiększają atrakcyjność inwestycyjną terenów, na których powstają.

Czysta energia potrzebuje silnej sieci

Budowa nowych linii 110 kV, 220 kV i 400 kV umożliwia przyłączenie do KSE (Krajowego Systemu Energetycznego) nowych źródeł energii – elektrowni konwencjonalnych, gazowych, a także tych „zielonych”: farm wiatrowych i solarnych. Zwłaszcza w przypadku tych ostatnich sieć musi być nowoczesna i odporna na wahania napięcia. Bo przecież nie zawsze wieje wiatr, nie zawsze świeci słońce i nowe połączenia radzą sobie z tym znacznie lepiej niż linie, które powstawały niejednokrotnie ponad pół wieku temu. To ważne, zwłaszcza w dobie walki ze smogiem.

Czas na zasłużoną emeryturę

Żaden energetyk nie odpowie ile dokładnie wynosi żywotność linii. To zależy od wielu czynników. Jedno jest pewne, Polska przechodzi od blisko dziesięciu lat program cywilizacyjnej wręcz modernizacji i rozbudowy sieci. To co powstawało na początku lat 60. ubiegłego wieku musi zostać wymienione. Po prostu nie można opierać pewności dostaw prądu na infrastrukturze, która ma niejednokrotnie blisko siedemdziesiąt lat.  Nowe linia gwarantują ciągłość dostaw energii elektrycznej, są dużo bardziej odporne na awarie i czynniki atmosferyczne dzięki czemu prąd płynie do nas nieprzerwanie. No właśnie, bo przecież jest Ci potrzebny prąd?

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.