effect

Pracownicy to nasz najcenniejszy kapitał

09 lutego 2019

Program bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych realizowany przez firmę elektroenergetyczną ENPROM wart ponad 540 tysięcy złotych, w tym roku w 60 proc. dofinansuje ZUS. Działania obejmą prawie 70 pracowników terenowych firmy – elektromonterów i pracowników budowlanych. Pracownicy to nasz najcenniejszy kapitał ENPROM zajmuje się budową, przebudową, modernizacją i rozbiórką linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych wysokich i najwyższych napięć w tym serwisem i eksploatacją tych linii na terenie całego kraju i za granicą. Pracownicy fizyczni objęci programem wykonują prace na terenie budowy, przy liniach elektroenergetycznych, w trudnych warunkach terenowych. Są to prace przy fundamentach – ziemne, w wykopach, polegające także na wykonywaniu zbrojeń i wylewaniu fundamentów oraz prace na wysokości. Prace te, szczególnie zimą, są wykonywane również po zachodzie słońca. – Nasi pracownicy, z racji branży, w której usługi wykonujemy, powinni mieć najlepszą ochronę. Ich bezpieczeństwo to dla nas priorytet i to w znaczeniu szeroko pojętych celów firmy, ale przede wszystkim tym ludzkim. Dlatego czyniliśmy starania o dofinansowanie z ZUS – mówi Tomasz Sopel. W ramach projektu wyszczególniono kilka obszarów ryzyka i dostosowano do nich plan oraz działania inwestycyjne. Są to m.in. obszary związane z ochroną przed porażeniem prądem, zmniejszenie ryzyka przed upadkiem podczas prac na wysokościach, zabezpieczenia wykopów czy system oświetleniowy. – Wiemy, że w sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku, o jego wystąpieniu często decyduje kilka czynników. Czasem to sprzęt, czasem człowiek albo nieszczęśliwy splot różnych okoliczności. Nie na wszystko, jako firma mamy wpływ, ale chcemy zrobić, to co jest nam dostępne, aby zapobiegać temu, co przewidywalne i potencjalnie możliwe, by chronić zdrowie i życie naszych pracowników – podsumował realizację projektu Tomasz Sopel. Całkowita wartość projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych” wynosi 540 576,31 zł, a kwota dofinansowania ZUS to 324 345,78 zł.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.