effect

Pracownicy to nasz najcenniejszy kapitał

09 lutego 2019

Program bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych realizowany przez firmę elektroenergetyczną ENPROM wart ponad 540 tysięcy złotych, w tym roku w 60 proc. dofinansuje ZUS. Działania obejmą prawie 70 pracowników terenowych firmy – elektromonterów i pracowników budowlanych. Pracownicy to nasz najcenniejszy kapitał ENPROM zajmuje się budową, przebudową, modernizacją i rozbiórką linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych wysokich i najwyższych napięć w tym serwisem i eksploatacją tych linii na terenie całego kraju i za granicą. Pracownicy fizyczni objęci programem wykonują prace na terenie budowy, przy liniach elektroenergetycznych, w trudnych warunkach terenowych. Są to prace przy fundamentach – ziemne, w wykopach, polegające także na wykonywaniu zbrojeń i wylewaniu fundamentów oraz prace na wysokości. Prace te, szczególnie zimą, są wykonywane również po zachodzie słońca. – Nasi pracownicy, z racji branży, w której usługi wykonujemy, powinni mieć najlepszą ochronę. Ich bezpieczeństwo to dla nas priorytet i to w znaczeniu szeroko pojętych celów firmy, ale przede wszystkim tym ludzkim. Dlatego czyniliśmy starania o dofinansowanie z ZUS – mówi Tomasz Sopel. W ramach projektu wyszczególniono kilka obszarów ryzyka i dostosowano do nich plan oraz działania inwestycyjne. Są to m.in. obszary związane z ochroną przed porażeniem prądem, zmniejszenie ryzyka przed upadkiem podczas prac na wysokościach, zabezpieczenia wykopów czy system oświetleniowy. – Wiemy, że w sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku, o jego wystąpieniu często decyduje kilka czynników. Czasem to sprzęt, czasem człowiek albo nieszczęśliwy splot różnych okoliczności. Nie na wszystko, jako firma mamy wpływ, ale chcemy zrobić, to co jest nam dostępne, aby zapobiegać temu, co przewidywalne i potencjalnie możliwe, by chronić zdrowie i życie naszych pracowników – podsumował realizację projektu Tomasz Sopel. Całkowita wartość projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników terenowych” wynosi 540 576,31 zł, a kwota dofinansowania ZUS to 324 345,78 zł.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.