effect

Skaning laserowy cz. 3 Modernizacja lub ekspertyza istniejącej linii elektroenergetycznej

03 listopada 2018

Gdy celem pozyskanych danych przestrzennych ze skaningu laserowego jest wykonanie modernizacji lub analiza istniejącej linii, należy wykonać skaning laserowy obejmujący profil terenu linii, obiekty krzyżowane oraz obiekt modernizowany lub analizowany.

Podczas wykonywania takiego skaningu bardzo ważnym elementem jest pozyskanie danych dodatkowych dotyczących warunków meteorologicznych występujących w momencie pomiarów, takich jak wartość nasłonecznienia, temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru. Pozyskane dane przestrzenne importujemy do programu PLS-CADD. We wskazanym programie dane są układane w przypisanych współrzędnych odwzorowując ukształtowanie terenu, lokalizację słupów, zakratowanie słupów oraz rzecz najważniejszą, w przypadku linii elektroenergetycznych, krzywą zwisania przewodów.

Bazując na danych przestrzennych oraz danych meteorologicznych jesteśmy w stanie określić naciągi występujące w przewodach fazowych i odgromowych w określonej temperaturze przewodów. Jednocześnie możemy zaobserwować czy podczas wykonywania pomiarów przewód był obciążony dodatkowymi siłami pochodzącymi od siły wiejącego wiatru i czy uległ bocznemu wychyleniu. Ustalenie istniejących naciągów, w przewodach, w przypadku pracy na obiekcie istniejącym jest kwestią najważniejszą, ponieważ od ustalonych wartości naciągów zależy zakres koniecznych prac do przeprowadzenia.

Mając tak odwzorowany model linii jesteśmy w stanie stwierdzić różnice występujące w naciągach przewodów dla przęseł występujących w tej samej sekcji odciągowej. Modelując linię elektroenergetyczną na podstawie pozyskanych danych ze skaningu można w sposób bardzo dokładny odwzorować wygląd krzywej zwisania każdego z zawieszonych przewodów, ma to duże znaczenie w przypadku krótkich przęseł, gdzie ciężar łańcuchów odciągowych ma wpływ na wartość zwisu. Dodatkowym atutem skaningu laserowego jest możliwość szczegółowej analizy zastosowanych izolatorów oraz elementów łańcuchów izolatorów (długość izolatorów, długość poszczególnych elementów łańcucha, rodzaj osprzętu ochronnego).

Użycie danych pochodzących ze skaningu jest o tyle korzystne, że analizując linię jesteśmy w stanie zdiagnozować każdy element linii, w tym także występujące odkształcenia w konstrukcji słupów. Gdy odkształceniu wzdłużnemu linii ulega poprzecznik słupa to jesteśmy w stanie określić wielkość oraz kierunek odkształcenia. Dokładnie tak samo ma się sytuacja z trzonem lub kolumną konstrukcji wsporczej, możemy dość precyzyjnie określić wielkości i kierunki odkształceń każdego elementu słupa. Bazując na takich danych można również stwierdzić jak bardzo odsłonięty jest trzon fundamentu. Opierając się na danych otrzymanych ze skaningu jesteśmy w stanie dokładnie odwzorować wygląd obiektów krzyżowanych, w tym wszelkiego rodzaju budynków (otrzymujemy informacje czy dach budynku jest płaski czy pochyły) oraz sposobie wykonania linii krzyżowanych.

Resumując, bazowanie na danych otrzymanych ze skaningu jest bardzo wygodne i dokładne lecz musi być połączone z ciągłym monitorowaniem czy wgrane dane są właściwe i odpowiednie. Wykonanie najmniejszego błędu może ciągnąć za sobą ogromne konsekwencje podczas etapu projektowego jak i wykonawstwa. Zaleca się aby użycie skaningu było połączone z zasadą ograniczonego zaufania i potwierdzone wykonaniem pomiarów geodety naziemnego gwarantującego pewność pozyskanych danych.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.