effect

Skaning laserowy cz. 3 Modernizacja lub ekspertyza istniejącej linii elektroenergetycznej

03 listopada 2018

Gdy celem pozyskanych danych przestrzennych ze skaningu laserowego jest wykonanie modernizacji lub analiza istniejącej linii, należy wykonać skaning laserowy obejmujący profil terenu linii, obiekty krzyżowane oraz obiekt modernizowany lub analizowany.

Podczas wykonywania takiego skaningu bardzo ważnym elementem jest pozyskanie danych dodatkowych dotyczących warunków meteorologicznych występujących w momencie pomiarów, takich jak wartość nasłonecznienia, temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru. Pozyskane dane przestrzenne importujemy do programu PLS-CADD. We wskazanym programie dane są układane w przypisanych współrzędnych odwzorowując ukształtowanie terenu, lokalizację słupów, zakratowanie słupów oraz rzecz najważniejszą, w przypadku linii elektroenergetycznych, krzywą zwisania przewodów.

Bazując na danych przestrzennych oraz danych meteorologicznych jesteśmy w stanie określić naciągi występujące w przewodach fazowych i odgromowych w określonej temperaturze przewodów. Jednocześnie możemy zaobserwować czy podczas wykonywania pomiarów przewód był obciążony dodatkowymi siłami pochodzącymi od siły wiejącego wiatru i czy uległ bocznemu wychyleniu. Ustalenie istniejących naciągów, w przewodach, w przypadku pracy na obiekcie istniejącym jest kwestią najważniejszą, ponieważ od ustalonych wartości naciągów zależy zakres koniecznych prac do przeprowadzenia.

Mając tak odwzorowany model linii jesteśmy w stanie stwierdzić różnice występujące w naciągach przewodów dla przęseł występujących w tej samej sekcji odciągowej. Modelując linię elektroenergetyczną na podstawie pozyskanych danych ze skaningu można w sposób bardzo dokładny odwzorować wygląd krzywej zwisania każdego z zawieszonych przewodów, ma to duże znaczenie w przypadku krótkich przęseł, gdzie ciężar łańcuchów odciągowych ma wpływ na wartość zwisu. Dodatkowym atutem skaningu laserowego jest możliwość szczegółowej analizy zastosowanych izolatorów oraz elementów łańcuchów izolatorów (długość izolatorów, długość poszczególnych elementów łańcucha, rodzaj osprzętu ochronnego).

Użycie danych pochodzących ze skaningu jest o tyle korzystne, że analizując linię jesteśmy w stanie zdiagnozować każdy element linii, w tym także występujące odkształcenia w konstrukcji słupów. Gdy odkształceniu wzdłużnemu linii ulega poprzecznik słupa to jesteśmy w stanie określić wielkość oraz kierunek odkształcenia. Dokładnie tak samo ma się sytuacja z trzonem lub kolumną konstrukcji wsporczej, możemy dość precyzyjnie określić wielkości i kierunki odkształceń każdego elementu słupa. Bazując na takich danych można również stwierdzić jak bardzo odsłonięty jest trzon fundamentu. Opierając się na danych otrzymanych ze skaningu jesteśmy w stanie dokładnie odwzorować wygląd obiektów krzyżowanych, w tym wszelkiego rodzaju budynków (otrzymujemy informacje czy dach budynku jest płaski czy pochyły) oraz sposobie wykonania linii krzyżowanych.

Resumując, bazowanie na danych otrzymanych ze skaningu jest bardzo wygodne i dokładne lecz musi być połączone z ciągłym monitorowaniem czy wgrane dane są właściwe i odpowiednie. Wykonanie najmniejszego błędu może ciągnąć za sobą ogromne konsekwencje podczas etapu projektowego jak i wykonawstwa. Zaleca się aby użycie skaningu było połączone z zasadą ograniczonego zaufania i potwierdzone wykonaniem pomiarów geodety naziemnego gwarantującego pewność pozyskanych danych.

ENPROM zbuduje lądową stację 230/400 kV ONS Baltic Power / ENPROM will construct a 230/400 kV ONS Baltic Power onshore substation

29 września 2022

Spółka ENPROM podpisała umowę rezerwacyjną na budowę lądowej stacji elektroenergetycznej dla farmy Baltic Power – wspólnego projektu polskiej Grupy ORLEN i kanadyjskiej firmy Northland Power. To trzecia umowa ENPROM ze spółką Baltic Power, a pierwsza zawarta w konsorcjum z General Electric (GE).

Zakończona modernizacja linii 380kV Diemen-Lelystad /Line upgrading 380kV Diemen-Lelystad completed

19 kwietnia 2022

ENPROM zakończył prace związane z dostosowaniem do zwiększenia mocy przesyłowych i wymianą przewodów na linii 380 kV Diemen-Lelystad w Niderlandach. Inwestycja realizowana na zamówienie firmy TenneT, holenderskiego operatora sieci wysokiego napięcia, przyczyni się do modernizacji i zwiększenia przepustowości istniejącego połączenia na odcinku 26 km. Mimo wymagającego położenia linii – równolegle do autostrady A6 i przez rezerwat przyrody – prace liniowe zostały zakończone przed terminem.

ELBUD Katowice i ENPROM z pierwszą wspólną umową dla PSE

12 kwietnia 2022

ELBUD Katowice w konsorcjum z ENPROM podpisał ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) umowę na modernizację linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia.