effect

Zakończyliśmy budowę podstacji trakcyjnych PT Kostrzyn i PT Podstolice

06 maja 2021

Kolejne inwestycje na krajowej mapie połączeń kolejowych zrealizowane. PKP Energetyka powierzyło naszej firmie rolę Generalnego Wykonawcy prac budowlano-montażowych związanych z budową dwóch podstacji trakcyjnych – PT Kostrzyn i PT Podstolice.
Inwestycje obejmowały m.in.:
1. budowę nowych budynków Podstacji 110/15 kV wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,
2. dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego podstacji,
3. wykonanie połączeń między urządzeniami, kablami: zasilającymi SN, nn oraz sterowniczymi i patchcordami światłowodowymi,
4. przygotowanie dokumentacji powykonawczej .
Prace zostały wykonane w niespełna rok, wg ustalonego rozkładu jazdy. Wysoka jakość naszych usług i optymalizacja zastosowanych rozwiązań potwierdzone przez Inwestora po raz kolejny przyczyniły się do zapewnienia wysokiego standardu połączeń kolejowych i tym samym komfortu podróżujących.

Nowy katalog słupów kratowych 110 kV

29 grudnia 2023

Na naszej stronie jest już dostępny nowy katalog zaprojektowanych przez Enprom słupów kratowych 110 kV, który jeszcze lepiej je prezentuje.

Enprom przyśpieszy swój rozwój w Niemczech

04 grudnia 2023

Enprom zawarł umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. W jej ramach Fundusz udzieli spółce zależnej Enpromu finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim.

Enprom buduje stację w gminie Choczewo – lądową część projektu Baltic Power

10 października 2023

Baltic Power, inwestycja Grupy Orlen i Northland Power, będzie pierwszą morską farmą wiatrową na polskim Bałtyku. Enprom jest jednym z głównych wykonawców tego przedsięwzięcia, kluczowego dla transformacji energetycznej w Polsce.